Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Maantierouta sulaa jo, päällysteissä paljon halkeamia ja vaurioita (Pirkanmaan ELY-keskus)

Kevään kelirikon ennustetaan Pirkanmaan sorateillä olevan normaalia helpompi, mutta lauhan talven jäljiltä päällystepintaisilla teillä on nyt erityisen runsaasti reikiä ja halkeamia. Vilkasliikenteisillä teillä tienpintojen urautuminenkin on tänä talvena ollut tavallista nopeampaa.

Lyhyt talvi ja tavallista myöhemmin alkaneet pakkaset lyhensivät tierakenteiden routaantumisaikaa. Lauhan talven vuoksi routa on jo nyt alkanut sulaa, ja kelirikon odotetaan ilmaantuvan tänä keväänä selvästi keskimääräistä aikaisemmin. Vaikka ennusteet lupaavat helpohkoa kelirikkoa, kannattaa Pirkanmaalla aina varautua pahempaan. Kelirikon todennäköisyys kasvaa varsinkin sellaisilla teillä, joilla kuljetustarvetta on paljon ja tie altis kelirikolle. Orastavan kelirikon pitävät kurissa yöpakkaset ja kuiva ja aurinkoinen kevätsää.

Viitenä edellisvuonna Pirkanmaan sorateistä on painorajoitettu keskimäärin 200 kilometriä. Tänäkin keväänä rajoituksiin luultavasti joudutaan turvautumaan. Monin paikoin suurimmat ongelmat eivät niinkään aiheudu runkokelirikosta, vaan tien pinnan pehmenemisestä. Tierakenne on vielä jäässä, vaikka tien pinta on jo sula. Tällöin veden poistuminen tierakenteesta hidastuu ja tien pinta velliintyy. Mahdolliset sateet voivat vielä pahentaa tilannetta.

Vähälumisen talven vuoksi kevään tulvariski on Pirkanmaalla alhainen varsinkin, jos kevätsateet jäävät vähäisiksi. Maanteiden sivuojien rummut ovat kuitenkin monin paikoin jäätyneet umpeen ja sulamisvaiheessa ne saattavat aiheuttaa veden nousua tien pinnalle. Maanteiden yksityistieliittymissä on runsaasti tierumpuja, joiden aukipitämisestä vastaa yksityistiekunta.

Päällystetyt tiet ovat kärsineet talven lauhoista ja sateisista keleistä selvästi tavallista enemmän. Halkeamia on nyt paljon, samoin päällysteen reikiä ja vaurioita. Vilkasliikenteisten teiden urautuminen on kiihtynyt nastarengaskauden aikana entisestään. Pahimmin urautuneille ja vaurioituneille teille joudutaan asettamaan jopa normaalia alempia nopeusrajoituksia siihen saakka, kunnes tiet on saatu korjattua.

Kelirikkoajan ennakointi tärkeää

Kelirikon aikanakin tiet yritetään pitää sellaisessa kunnossa, että jokaiseen talouteen voi kulkea vähintään henkilöautolla. Rajoittamalla raskasta liikennettä estetään teiden rakenteiden laajempi vaurioituminen ja turvataan elintärkeiksi katsottavat kuljetukset. Sellaisia ovat esimerkiksi linja-autoliikenne, sekä maidon, teuraseläinten ja elintarvikkeiden kuljetukset. Sen sijaan puutavara- ja rakennustarvikkeiden kuljetuksia ei katsota elintärkeiksi. Raskaat kuljetukset onkin syytä tehdä jo hyvissä ajoin ennen kelirikkokautta.

Kun tien vaurioituminen on odotettavissa, liikennettä ryhdytään rajoittamaan. Tielle asetetaan suurinta sallittua ajoneuvon painoa osoittavat merkit. Yleisimmin käytetty painorajoitus on 12 tonnia. Vain poikkeustapauksissa käytetään 4 tonnin painorajoitusta. Kelirikkoisilla teillä on kuoppia, uria ja upottavia tienkohtia. Vaurioita saattaa syntyä päivittäin, joten liikkuminen edellyttää varovaisuutta.

Painorajoitetuille teille voidaan myöntää tilapäisiä maksullisia kuljetuslupia (110 euroa). Kelirikkoajan poikkeuslupaa maantiellä kulkemiseen haetaan kirjallisella lomakkeella, mikä löytyy ELY-keskuksen internet-sivuilta. Lupaa ei kuitenkaan myönnetä automaattisesti, vaan jokaisen tapauksen käsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus, kuljetuksen paino ja tien senhetkinen kunto.  Lisätietoja saa liikenteen asiakaspalvelusta, puh. 0295 020 600.

Tietoa kelirikosta ja ajankohtaisesta painorajoitustilanteesta:
http://www.liikennevirasto.fi/kelirikko

Lisätietoa kelirikkoajan poikkeusluvista:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kelirikkoajan-poikkeuslupa-maanteille

Lisätietoja:

  • Tienpidon asiantuntija Ossi Saarinen, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 040 849 7640

Alueellista tietoa