Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Liito-oravan suojelukäytännöt metsätaloudessa muuttuvat - suojeluvaatimukset säilyvät ennallaan

Luonnonsuojelulain muutoksen myötä ELY-keskukset eivät enää jatkossa tee metsänkäyttöilmoituksiin liittyviä rajauspäätöksiä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista. Muutos astuu voimaan perjantaina 15.4.2016. Liito-oravan suojeluvaatimukset säilyvät ennallaan eli lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on edelleen kiellettyä.

Metsänkäyttöilmoitukseen perustuvan päätösmenettelyn poistuminen korostaa maanomistajien ja metsäalan toimijoiden omaa vastuuta asiassa. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat on eduksi ottaa huomioon jo hakkuiden suunnitteluvaiheessa, jolloin tarve hakkuusuunnitelmien muuttamiseen myöhemmässä vaiheessa voidaan välttää. Tietoa liito-oravan havaintopaikoista tullaan välittämään maanomistajille erityisesti Metsään.fi -palvelun kautta ja ELY-keskukset neuvovat tarvittaessa liito-oravan suojeluvaatimuksiin liittyvissä kysymyksissä. Neuvonnan tueksi on valmisteilla ohje erilaisista tavoista huomioida liito-orava hakkuiden yhteydessä.

Lue lisää:


Alueellista tietoa