Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Liikennekuolemat lisääntyivät Itä-Suomessa, Pohjois-Karjalassa erityisen synkkä vuosi (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsauksessa kerrotaan liikenneonnettomuuksista, liikenneturvallisuusyhteistyöstä sekä liikenneturvallisuutta parantavista toimenpiteistä ja liikennevalvonnasta. 

Koko maan ja Itä-Suomen onnettomuustilanne

Ennakkotietojen mukaan vuonna 2015 koko maan liikenteessä kuoli 256 henkilöä (Tilastokeskus ja Liikenneturvan lehtiseuranta). Luku on suurempi kuin edellisenä vuonna, jolloin liikennekuolemia oli 229. Loukkaantuneiden määrä sen sijaan aleni tammi-marraskuun aikana.

Itä-Suomen liikenteessä menehtyi 43 henkilöä ja loukkaantuneita oli marraskuun loppuun mennessä 669. Kuolleita oli 12 enemmän ja loukkaantuneita 67 vähemmän kuin edellisvuonna.

Kohtaamisonnettomuuksia muita onnettomuuksia enemmän

Kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet tutkitaan puolueettomien tutkijalautakuntien toimesta. Tutkijalautakuntien tietojen perusteella vuonna 2015 Itä-Suomen tieliikenteessä menehtyi kohtaamisonnettomuuksissa 17 ja suistumisonnettomuuksissa 13 henkilöä. Suistumisonnettomuuksia tapahtui eniten nuorille ja risteysonnettomuuksia iäkkäämmille henkilöille. Huonot ajo-olosuhteet olivat osatekijänä harvoin, sillä suurin osa onnettomuuksista tapahtui sulan maan aikaan.

Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet

Liikenneympäristön liikenneturvallisuutta parannetaan sekä käynnissä olevilla että uusilla alkavilla suunnittelu- ja rakennushankkeilla. Muun muassa valtatiellä 5 Mikkelin kohdalla parannetaan tien turvallisuutta ja sujuvuutta ja valtatien 23 parantamista jatketaan rakentamalla ohituskaistapari Kypäräjärven kohdalle Heinävedellä.

Tänä vuonna Pohjois-Savossa kantatiellä 77 aloitetaan kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Kinnulanlahti – Siilinjärven kunnan raja. Valtatietä 5 välillä Leppävirta – Humalajoki levennetään päällystystyön yhteydessä. Mikäli rahoitus järjestyy, voidaan Jännevirran sillan rakentaminen aloittaa vuoden 2016 aikana.

Liikenneturvallisuuden parantaminen on yhteistyötä

Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä koordinoi poikkihallinnollista liikenneturvallisuusyhteistyötä. Liikenneturvallisuustyössä jatketaan vuonna 2014 aloitettua suojatieturvallisuusteemaa Sinä teet suojatien -kampanjalla. Muita keskeisiä teemoja ovat tarkkaamattomuus liikenteessä sekä rattijuopumuskampanja #rohkee. Liikenneturvallisuustoimija -hankkeen avulla kunnissa tehdään liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä eri hallintokuntien kanssa.

Poliisin liikenneturvallisuustoiminta

Vuoden 2015 suurin kehitysharppaus saavutettiin automaattisessa liikenteenvalvonnassa, missä kuvavirran siirto toteutetaan langattomasti suoraan kiinteältä valvontapisteeltä Helsingin liikenneturvallisuuskeskukseen. Itä-Suomen poliisilaitos osallistuu valtakunnallisten ja kansainvälisten liikennevalvontateemojen toteuttamiseen. Yhteiseurooppalaisissa valvonnoissa keskitytään nopeus-, turvalaite-, alkoholi- ja huumausaine sekä raskaan liikenteen valvontoihin.
 

Liikenneturvallisuuskatsaus

 

Lisätiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus
Liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen, p. 0295 026 729

Liikenneturva
Yhteyspäällikkö Tuula Taskinen (Pohjois-Savo), p. 040 846 1422
Yhteyspäällikkö Eini Karvonen (Etelä-Savo), p. 040 535 8898
Yhteyspäällikkö Mari Voutilainen (Pohjois-Karjala), p. 0400 960 177

Itä-Suomen poliisilaitos
Ylikomisario Petri Pahkin, p. 0500 708 193


Alueellista tietoa