Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Leväseuranta alkoi - Etelä-Savon järvissä ei ole toistaiseksi haitallisia leviä (Etelä-Savo)

Valtakunnallinen ja maakunnallinen leväseuranta on alkanut. Etelä-Savon järvissä ei ole toistaiseksi havaittu sinilevää eikä muitakaan haitallisia leväesiintymiä. Tilanne on ajankohdalle tyypillinen, sillä leväesiintymät alkavat lisääntyä yleensä vasta juhannuksen jälkeen.

Vesien lämpötilat ovat koko toukokuun ajan olleet useita asteita keskimääräistä alhaisempia. Järvivesien lämpeneminen voisi lisätä leväkukintojen riskiä juhannusviikon tienoilla, mutta tällä hetkellä on vielä siitepölykausikin myöhässä. Suurten järvien pintalämpötilat ovat toukokuun viimeisellä viikolla seitsemästä reiluun kymmeneen asteeseen, mikä on pari-kolme astetta keskimääräistä toukokuun lopun lämpötilaa jäljessä.

Etelä-Savon levätilannetta seurataan tänä kesänä 11 järvikohteella. Havaintopaikat on valittu kuvaamaan Etelä-Savon yleistä levätilannetta. Mukana seurannassa on erityyppisiä järviä, joiden veden laatu vaihtelee suhteellisen runsasravinteisesta vähäravinteiseen, eli mukana on leväherkkiä ja ei-leväherkkiä järviä.

Levähavainnot tallennetaan Järvi-meriwikiin

Leväseurannasta vastaavat pääosin kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, mutta mukana on myös paikallisia asukkaita. Havainnoitsijat tallentavat levähavainnot suoraan Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämälle Järvi-meriwiki -sivustolle tai ilmoittavat havainnot Etelä-Savon ELY-keskukseen, joka hoitaa tallennuksen. Sivustolta voi seurata levätilanteen kehittymistä.

Järvi-meriwikissä on työkaluja myös kansalaishavaintojen tallennukseen. Havaintolähetti on älypuhelimille suunniteltu verkkosivu, jolla kuka tahansa voi ilman rekisteröitymistä tallentaa havaintoja Järvi-meriwikiin. Havaintolähetissä havainnot voi liittää Järvi-meriwikissä valmiina olevaan havaintopaikkaan tai tallentaa ilman havaintopaikkaa. Havaintolähetissä on toistaiseksi vain osa Järvi-meriwikin havaintotyypeistä.

ELY-keskus tiedottaa levätilanteesta vähintään kerran kuussa

Valtakunnallista ja alueellista levätilannetta seurataan kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka. Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa oman alueensa levätilanteesta kuukausittain ja useamminkin, jos levätilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia.

Valtakunnallinen leväkatsaus laaditaan ja julkaistaan viikoittain torstaisin ajalla 1.6.- 31.8.2017. Valtakunnallisen katsauksen tiedot perustuvat havaintoihin noin 250 jatkuvassa levätilanneseurannassa olevalta kohteelta.

Älä ui levävedessä

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 (24 h/vrk).

Linkit

Lisätietoja:  

Vesistöasiantuntija Antti Haapala, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 173
Vesistöasiantuntija Pekka Sojakka Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 233
 


Alueellista tietoa