Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Lapuanjoella sopimus pengerrysalueille johdettavien tulvavesien pumppauskustannuksista (Pohjalaismaakunnat)

Lapuanjoen pengerrysyhtiöt, Lapuan ja Kauhavan kaupungit sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ovat usean vuoden neuvottelujen jälkeen päässeet sopimukseen tulvan aikana pengerrysalueille tulvaluukkujen kautta päästettävien ja tulvakynnysten tai tulvapenkereiden yli pääsevien tulvavesien pumppauskustannusten jakamisesta. Lapuanjoen pengerrysalueiden viljelijät ovat jo pitkään katsoneet, että on kohtuutonta, että viljelijät joutuvat yksin maksamaan kaikki tulvavesistä aiheutuvat pumppauskustannukset. Pumppauskustannuksista sopiminen kirjattiin vuonna 2015 tavoitteeksi Lapuanjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaan.

Nyt laaditun sopimuksen mukaan pumppauskustannukset jaetaan sopijapuolten kesken kolmeen yhtä suureen osaan: 1/3 pengerrysyhtiöt, 1/3 Lapuan ja Kauhavan kaupungit sekä 1/3 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (valtio). Pengerrysalueilla, jotka sijaitsevat sekä Lapuan että Kauhavan kaupungin alueella, kaupunkien osuus pumppauskustannuksista jaetaan niiden kesken kaupungin alueella sijaitsevan pengerrysalueen pinta-alaan suhteessa.

Lapuanjoen pengerrysalueet: Alajoen Itäpuoli, Löyhinki, Haapoja, Ämppi, Saarimaa ja Poomi on rakennettu 1960–2000-luvuilla. Pengerrysalueiden vesioikeudellisten lupien luvanhaltijana on valtio (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) lukuun ottamatta Poomin pengerrysaluetta, jossa luvanhaltijana on Poomin järjestely-yhtiö. Kaikkien pengerrysalueiden kunnossapito on pengerrysyhtiöiden vastuulla.

Lapuanjoen pengerrysalueet on mitoitettu siten, että tulvatilanteen ollessa harvinaisempi kuin keskimäärin kerran 20 vuodessa tapahtuva, Lapuanjoen tulvavesiä päästetään pengerrysalueille tulvaluukkujen kautta tai ne pääsevät pengerrysalueelle tulvakynnysten tai oikein suurella tulvalla myös jokipenkereiden yli. Tällä keinoin pienennetään Lapuan taajaman ja Kauhavan Alakylän sekä muunkin Lapuan alapuolisen asutuksen tulvariskiä.

Vuoden 2018 loppuun mennessä Lapuanjoen tulvapenkereiden taakse on jouduttu päästämään tulvavesiä vain vuosina 1984 ja 2013. Näillä kerroilla päästettyjen tulvavesien määrä on melko pieni, mutta päästettävien vesien määrä voi olla kymmeniä miljoonia kuutiometrejä ja pumppauskustannukset yli 100 000 euroa.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta:

  • Vesistöyksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027
  • Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794
  • Vesitalousasiantuntija Juhani Huhtamäki, puh. 0295 027 806

Alueellista tietoa