Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Lapuan- ja Kyrönjoen pengerrysalueiden kyselyssä toivottiin tulvavaroituspalvelua (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kesällä 2015 Lapuan- ja Kyrönjoen pengerrysalueilla toteutetun kyselyn tulokset on nyt analysoitu ja julkaistu. Enemmistö kertoi saavansa riittävästi tietoa tulvista, kehitettävää on muun muassa jälkitoimenpiteistä kertomisessa. Lapuan- ja Kyrönjoen pengerrysalueille toivottiin (noin 80 % vastaajista) tulvavaroituspalvelua. Suosituin toteutustapa kyselyn perusteella oli kohdistettu tekstiviesti. Tulvavaroituspalvelu on nyt testausvaiheessa ja otetaan pengerrysalueilla käyttöön vuoden 2016 alkupuolella.

Vastaajista 40 % oli kokenut tulviin liittyviä haittoja. Suurin osa ei ollut suojannut kiinteistöään tulvan varalta, reilu viidesosa oli tehnyt niin tai voisi harkita asiaa.

Vastaajat saivat tulviin liittyvää tietoa pääosin sanomalehdistä, televisiosta ja omien havaintojen kautta. Internet ja sosiaalinen media olivat vähemmän suosittuja. Itse tulvatilanteessa koettiin saatavan hyvin tietoa. Jälkitoimenpiteistä ja korvauksista kertomista kaivattiin lisää, kuten myös ennakkotietoa vesien päästämisestä pengerrysalueille. Kysely lähetettiin 760 henkilölle ja siihen vastasi 274 henkilöä. Vastausprosentti oli 36 %.

Lapuan- ja Kyrönjoen kysely liittyy Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa meneillään olevaan Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen -hankkeeseen. Toimenpiteisiin paremman tulvaviestinnän eteen on ryhdytty. Tulviin ja omatoimiseen varautumiseen liittyvää materiaalia on kartoitettu ja se on koottu yhteen paikkaan. Verkkoviestintää ja ohjeita tulvien jälkitoimenpiteistä kehitetään. Keväällä 2016 pidetään yleisötilaisuuksia ja tulviin liittyviä opastuksia tulville alttiilla alueilla kolmen Pohjanmaan maakunnan alueella.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Projektipäällikkö Satu-Mikaela Burman, puh. 0295 027 646
  • Harjoittelija Pasi Ikonen, puh. 050 396 4625

Alueellista tietoa