Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kymijoen vesistöalueen ja Haminan-Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmat hyväksytty (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 18.12.2015 Kymijoen vesistöalueen sekä Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2016-2021.

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä pyritään vähentämään suurten tulvien aiheuttamia riskejä. Toimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi kiinteistöjen suojauksen neuvontatyö. Erityistä huomiota kiinnitetään kaikkein alimpana sijaitseviin asuinkiinteistöihin, joiden omistajat eivät tulvan sattuessa saa vakuutuskorvauksia. Kummallakin tulvariskialueella on tarkoitus toteuttaa valmiusharjoitus, jossa testataan valmiuden tasoa ja yhteistyön toimivuutta.

Toimenpiteitä toteuttavat viranomaiset kuten mm. ELY-keskus, pelastuslaitos ja kunnat. Tämän lisäksi toimenpiteitä tekevät mm. vesi- sähkö- ja energialaitokset, yksityiset kiinteistönomistajat, yritykset ja yhdistykset kukin joko vastuunsa tai vapaaehtoisuutensa mukaan.  

Suunnitelmat on laadittu toteuttamiskaudelle 2016–2021. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tehtävänä on edistää ja seurata suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista.

Suunnitelmat ja niihin liittyvää tietoa voi löytää osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Lisätietoja:  
-  Vesistöinsinööri Jukka Höytämö p. 0295029235, [email protected]
-  Vesistöinsinööri  Maria Luoma-aho p 0295029255, [email protected]
 


Alueellista tietoa