Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Kuudesluokkalaisten hieman erilaisempi koulupäivä Yrityskylässä (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 
Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) koordinoima Yrityskylä on 6.luokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Oppilas työskentelee Yrityskylässä omassa yrityksessä, ja hän saa työstään palkkaa sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa. Lukuvuonna 2013 - 2014 toiminnassa on kuusi Yrityskylä-oppimisympäristöä, jonka yksi toimipiste sijaitsee Armilan koululla Lappeenrannassa.

Oppilaat eivät lähde Yrityskylään aivan kylmiltään, sillä päivään johdattaa opetussuunnitelmaan perustuva, 10 oppitunnista rakentuva oppimateriaali. Myös opettajat koulutetaan päivään. Elämyksiä täynnä oleva päivä on kouluille maksuton, ja sen toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, kunnat, yritykset ja erilaiset säätiöt. Vaikka ELY-keskuksella ei ole varsinaista roolia Yrityskylän toiminnassa, on Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittanut ESR-hankkeen Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategian laatimiseksi.

Yrityskylässä työskentelee kerrallaan noin 70 oppilasta ja lukuvuoden aikana Yrityskylä tavoittaa jo 30 000 oppilasta eli puolet ikäluokasta.

Yrityskylä on koululaisten oma yhteiskunta

Armilan koulun tiloissa tulee kevätlukukauden 2014 ajan vierailemaan yli 2700 kuudesluokkalaista Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta. Yrityskylä toimii koululla kolmena päivänä viikossa, ja yrityskylän yritykset edustavat nimenomaan alueensa todellisia työnantajia. Lappeenrannassa oppilas voi valita mieluisimmat vaihtoehdot noin 15 yrityksen ja julkisyhteisön joukosta. Päivän käsikirjoitus on oppilaalla valmiina kun hän aloittaa päivän koululaisten omassa yhteiskunnassa. Päivän päätteeksi pidetään loppukokous missä kerrotaan, mitä päivän aikana on opittu elämästä ja yhteiskunnasta.

Tällä hetkellä Suomessa toimii kuusi Yrityskylää. Hyvä idea on jo huomattu, ja Euroopan komissio on palkinnut Yrityskylän yrittäjämäisen ajattelun edistämisestä.

Yrityskylä rakenteineen on kiertävä ja Lappeenrannasta yrityskylä lähtee puoleksi vuodeksi Ouluun viikon 21 jälkeen. Tulevaisuus näyttää hyvälle Kaakkois-Suomen osalta yrityskylän suhteen, koska opetusministeriö on myöntänyt kolmevuotisen rahoituksen vuoden 2015 alusta lukien yrityskylän perustamiseksi Kaakkois-Suomeen. Nyt onkin käynnissä tarkempi suunnittelu yrityskylän toteutusmuodosta ja kierrosta Kaakossa.

- Kuvat: Eija Karhatsu


Alueellista tietoa