Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kunkun parkki -hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa (Pirkanmaan ELY-keskus)

Tampereen kaupunki on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Tampereen maanalainen pysäköintilaitos Kunkun Parkki -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Siitä voi esittää mielipiteitä  25.10.2013 asti.

Pirkanmaan ELY-keskus päätti kesäkuussa 2013, että Kunkun parkki -hankkeeseen tulee soveltaa YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Nyt esillä oleva ympäristövaikutusten arviointiohjelma kuvaa hankkeen eri vaihtoehdot, suunnitelman arvioitavista ympäristövaikutuksista sekä osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt.

Hankkeesta vastaava Tampereen kaupungin Keskustahanke on nyt laatimassa hanketta koskevaa asemakaavaa sekä teettää hankesuunnittelua. YVA-menettely, asemakaavoitus ja hankesuunnittelu valmistellaan yhtenä kokonaisuutena.

Kunkun Parkki on osa laajempaa Tampereen keskustan kehittämisohjelmaa ja Tampereen ydinkeskustan maanalaisen pysäköinnin ja huollon kehittämistä. Kunkun Parkki -hankkeen tavoitteena on mm. parantaa keskustan vetovoimaa, viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta sekä keskustan länsiosan autoliikennesaavutettavuutta, ja luoda edellytykset keskustan länsiosan jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden kehittämiselle.

Arvioitava hanke ja sen vaihtoehdot

Arvioitava hanke sijoittuu Tampereen ydinkeskustaan. Suunnittelualue rajoittuu alustavasti lännessä Koulukatuun, etelässä Tiiliruukinkatuun, pohjoisessa Satakunnankatuun ja idässä Tammerkosken itärantaan. Tammerkosken alitus mahdollistaisi yhteyden olemassa olevaan Hämpin parkkiin. Työaikaiset ajoyhteydet tms. tarkentuvat suunnittelun ja arvioinnin aikana. Ilmanotto- ja poistorakenteet sijoittuvat mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien rakennusten yhteyteen.

Pysäköinti-luolastoon suunnitellaan noin 1700 autopaikkaa. Pysäköintilaitosten alapuolelle louhitaan samanaikaisesti huoltotilat. Hämeenkadun alla pysäköintilaitoksessa on noin 30 m poikkileikkaus, ja muuten laitokset noudattavat maanpäällisen katutilan rajoja. Hankkeessa louhitaan kalliota yhteensä noin 300 000 kuutiometriä. Pysäköintiluolan päälle jää vähintään 10 m kalliota. Lisäksi yhteydet muihin maanalaisiin tiloihin ja väylin sekä maanpäälle kuten katutasolle ja kiinteistöihin selvitään.

Vaihtoehto 1. Pysäköintilaitoksen länsipään sisään- ja ulosajoramppi on Hämeenpuistossa.

Vaihtoehto 2. Pysäköintilaitoksen länsipään sisäänajoyhteys kulkee Papinkadun alapuolella ja sisään- ja ulosajoramppi on Satamakadulla.

Vaihtoehto 0. Hanketta ei toteuteta. Pysäköinti ja huolto ovat edelleen maan pinnalla. Keskustan katutilaa ja pysäköintiä kehitetään muilla keinoin.

Mielipiteitä voi esittää 25.10.2013 saakka

YVA-ohjelma on yleisön nähtävillä 12.9.–25.10.2013 vaikutusalueen kunnissa: Tampereen palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B, Lempäälän kunnan palvelupiste, Tampereentie 8, Kangasalan ympäristöpalvelukeskus, Urheilutie 13, Pirkkalan kunnanvirasto, Suupantie 11, Nokian kaupungintalo, Harjukatu 23, Ylöjärven kaupungintalo, Kuruntie 14.

Arviointiohjelma on luettavissa Tampereella pääkirjasto Metsossa, Pirkankatu 2, Lukusali Frenckellissä, Puutarhakatu 1 ja Pirkanmaan ELY-keskuksessa, Yliopistonkatu 38 sekä naapurikuntien pääkirjastoissa: Lempäälän pääkirjasto, Lempäälän Aleksi 1, Pirkkalan pääkirjasto, Suupantori 2, Kangasalan pääkirjasto, Keskusaukio 2, Nokian pääkirjasto, Härkitie 6 ja Ylöjärven Leija, Koivumäentie 2. Hankkeen kaikki asiakirjat tulevat luettavaksi Internet-sivulla www.ymparisto.fi/kunkunparkkiYVA.          

YVA-ohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 25.10.2013 mennessä osoitteella Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE tai [email protected].

Yleisötilaisuus 3.10.2013

Kunkun Parkki-hankkeen YVA-lain mukainen arviointimenettely ja maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen alueen asemaakaavan laatiminen on sovitettu yhteen. YVA-menettelyssä tuotetaan pääosin asemakaavan suunnitteluakin varten arvioinnit ympäristövaikutuksista. Tässä ensimmäisessä vaiheessa nähtäville tulevat arviointiohjelma ja kaavan arviointi- ja osallistumissuunnitelma. Ensi keväänä tulevat vastaavasti nähtäville arviointiselostus ja asemakaavaluonnos. YVA-menettelyn osuus päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon arviointiselostuksesta, ja yhteysviranomaisen lausunto otetaan huomioon valmisteltaessa eteenpäin kaavaehdotusta.

Kunkun Parkki-hankkeen YVA-ohjelmasta, ja samalla asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS), on kaikille avoin yleisötilaisuus torstaina 3.lokakuuta 2013 klo 17.30–20 Pantin auditoriossa, Puutarhakatu 11, Tampere.

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto YVA-ohjelmasta tulee nähtäville ja luettavaksi marras-joulukuussa 2013 edellä mainittuihin kuntien palvelupisteisiin ja kirjastoihin sekä ympäristöhallinnon Internet-sivuille. Vastaavasti kaupungin Internet-sivuille tulee nähtäväksi asemakaavan aineistot.

Lisätietoja:

www.ymparisto.fi/kunkunparkkiYVA

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Leena Ivalo, p. 0295 036 000, [email protected]

Tampereen kaupunki, Kaupunkikehitysryhmä/Keskustahanke

Veikko Vänskä, p. 040 594 0923, [email protected]

Sito Oy

Sakari Grönlund, p. 0400 465 749, [email protected]

 


Alueellista tietoa