Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Kuinka suuri silta-aukko tai rumpu tarvitaan, uusi opas valmistunut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on julkaissut oppaan "Silta- ja rumpurakenteiden aukkomitoitus". Oppaan tarkoituksena on antaa aukkomitoituksia tekeville henkilöille tietoa sillan ja rummun vesiaukon mitoittamisesta. Oppaan avulla pyritään yhtenäiseen käytäntöön silta- ja rumpuaukkojen mitoituksessa. Samalla korostetaan hyvän suunnittelun merkitystä siltojen ja rumpujen rakentamisessa. Opas on suunnattu aukkomitoitusta suunnitteleville konsulteille ja muille mitoitustietoa tarvitseville.

Uusi opas sisältää tietoa vesiaukkojen mitoituksissa käytettävistä laskentaperusteista ja hyväksi koetuista toimintatavoista sekä rakentamisen oikeudellisista edellytyksistä. Oppaassa neuvotaan lähtötietojen etsimisessä sekä verrataan eri mitoitusmenetelmiä toisiinsa. Oppaan liitteeksi on koottu malleja erilaisista aukkomitoituslausunnoista. Käyttämällä oppaassa esitetyn mukaisesti nykyistä harvemmin esiintyviä mitoitusvirtaamia varaudutaan samalla ilmastonmuutokseen ja pyritään pienentämään liian pienien vesiaukkojen aiheuttamia haittoja. Oppaassa on kiinnitetty huomiota myös aukkorakenteiden haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisyyn.

Suomen ympäristökeskus on julkaissut oppaan alun perin vuonna 2007 nimellä "Silta- ja rumpulausunnot – Luonnos oppaaksi". Maa- ja metsätalousministeriön asettama valtakunnallinen peruskuivatus- ja ojitustoimitustehtävien toimintamalliryhmä on nyt päivittänyt oppaan ottaen huomioon vuonna 2012 voimaan tulleen vesilainsäädännön uudistuksen (587/2011) sekä aluehallinnossa ja ympäristöhallinnossa tapahtuneet rakenteelliset muutokset. Opas löytyy ympäristöhallinnon internetsivuilta: ymparisto.fi/vesi/vesien käyttö/maankuivatus ja ojitus.

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

Suomen ympäristökeskus:

 


Alueellista tietoa