Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Kotikaivon veden laatu kannattaa tutkituttaa säännöllisesti

Kotikaivon kuntoa, veden laatua ja sen riittävyyttä kannattaa tarkkailla säännöllisesti ympäri vuoden. Veden laatu tulisi tutkituttaa säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein, koska kaikkia laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa vettä käytettäessä. Vesi voi näyttää kirkkaalta ja maistua hyvältä, vaikka siinä olisikin haitallisia aineita.

Monet kaivon vedenlaatuongelmat on mahdollista välttää säännöllisellä huollolla tai ratkaista kaivon kunnostuksella. Huonokuntoinenkin kaivo kannattaa kunnostaa, jos veden riittävyys on hyvä ja huono laatu johtuu esimerkiksi vain pintavesien pääsystä kaivoon. 

Veden laatu tulee tutkituttaa aina ennen kaivon käyttöönottoa. Vedessä on heti kaivon tekemisen jälkeen rakentamisesta ja uusista rakenteista johtuvia samentumia, jotka vähenevät vettä käytettäessä. Vettä pitäisi juoksutella muutaman päivän ajan ennen bakteerinäytteen ottamista. Muut aineet kannattaa tutkituttaa vasta 2-4 viikon kuluttua. Uusien putkien asennuksenkin jälkeen putkistoa täytyy huuhdella. Ensimmäisen viikon aikana vettä ei pitäisi juoda ennen perusteellista juoksutusta.

Veden laadun selvittäminen on tarpeellista myös kiinteistön osto- ja myyntitilanteessa sekä hankittaessa mahdollisia vedenkäsittelylaitteita.

Lue lisää