Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Korvauksia rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista maksettiin viime vuonna 2,6 miljoonaa euroa

Suurin osa korvauksista, n. 1,5 miljoonaa euroa, kohdistui itäisen Suomen valkoposkihanhivahinkoihin. Maakotkan aiheuttamia vahinkoja porotaloudelle korvattiin n. 870 tuhatta euroa.

Vuonna 2022 rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista haetaan korvausta alueellisesta ELY-keskuksesta heti vahinkotapahtuman ja vahingon toteamisen ja arvioinnin jälkeen kuitenkin viimeistään 31.12.2022 mennessä. Tarkemmat hakuohjeet esitetään tiedotteen liitteessä.

Uusi laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Uusi laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta vahvistettiin 14.1.2022. Uuden lain tavoitteena on kehittää ja selkeyttää vahinkojen korvaamista koskevaa sääntelyä. Erityisesti rauhoitetut linnuista valkoposkihanhi on aiheuttanut mittavia vahinkoja viime vuosina. Laki tulee voimaan sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt lakiin sisältyvät tukijärjestelmät. Ympäristöministeriö tiedottaa lain voimaantulosta ja ohjeistaa uuden lain mukaisten avustusten, korvausten ja tukien hakemisesta erikseen.

Uuden lain nojalla voidaan maksaa korvausta rauhoitettujen eläinten aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista sekä pesintään perustuvaa laskennallista tukea maakotkan porotaloudelle ja sääksen kalanviljelylaitoksille aiheuttamista vahingoista.

Lue lisää