Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kohti kestävää ja vastuullista kalastusta (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskus laatinut vapaa-ajankalastuksen kehittämisohjelman

Vapaa-ajankalastus on merkittävin uusiutuvien kalavarojemme hyödyntäjä ja erittäin suosittua Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Pirkanmaan maakunnissa.  Alueella on eniten vapaa-ajankalastajia koko maassa, mutta suosion säilyminen ei ole itsestään selvää.  Hämeen ELY-keskus on laatinut vapaa-ajankalastuksen kehittämisohjelman, jonka tavoitteena on turvata hyvä tilanne ja kehitys.

Hyvinvointia kalastuksesta

Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa ovat jo pitkään olleet maamme keskeisintä vapaa-ajankalastusaluetta. Näiden maakuntien vesillä kalastaa vuosittain noin 350 000 kansalaista. Kalastus on heille tärkeä viihtyvyyttä ja hyvinvointia lisäävä tekijä. Luonnossa ulkoilun ja kalastuselämysten lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden itse pyydettyyn, herkulliseen ja terveelliseen lähiruokaan.

Vaikka vapaa-ajankalastuksen suurimmat hyödyt liittyvät hyvinvointivaikutuksiin, kalastuksella on myös taloudellista merkitystä. Hyvä todiste tästä on markettien ja kalastusvälinekauppojen runsas kalastusvälinetarjonta. Kalastajat käyttävät rahaa kalastusvälineisiin ja erilaisiin palveluihin vuosittain keskimäärin noin 300 euroa. Vapaa-ajankalastuksen välitön taloudellinen panos Hämeen maakuntien ja Pirkanmaan aluetalouteen on siten noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Tulevaisuudessa vapaa-ajankalastajille tarjottavat palvelut ja kasvava kalastusmatkailu synnyttävät uutta yritystoimintaa.

Tavoitteena kestävä kalastus

Vapaa-ajankalastuksen kehittämisen lähtökohtia ovat kestävyys ja vastuullisuus. Kala- ja rapukantoja tulee hyödyntää ja hoitaa niin, että ne säilyvät elinvoimaisina ja monimuotoisina. Kestävässä kalastuksessa tunnistetaan myös sen vaikutukset ympäristöön ja tunnetaan kalastukseen liittyvät velvollisuudet ja oikeudet.

Kalavesien hoidolla edistetään lajien luontaista lisääntymistä niin, että kalastus pääosin perustuu luonnonvaraisiin kala- ja rapukantoihin. Tämä edellyttää, että kala- ja rapulajeille on olemassa niille soveltuvia lisääntymis- ja elinympäristöjä. Kalastuksen säätelyn tulee myös ohjata kalastusta kestävään suuntaan.

Vahva kalastuskulttuuri

Kalastus kuuluu kaikenikäisille kansalaisille. Kalastuksen osaaminen ja kalastusperinne eivät enää siirry sukupolvelta toiselle kuten aikaisemmin. Lasten ja nuorten kalastusmahdollisuuksien parantaminen onkin yksi ohjelman tavoitteista.  Koulut ja päiväkodit ovat hyviä paikkoja tutustuttaa lapsia kalastukseen ja vesiluontoon. Koulut yhdessä kalastusseurojen ja muiden kalatalouden organisaatioiden kanssa voivat järjestää kalastustapahtumia tai teemaviikkoja. Keinoja ja tapoja tutustuttaa lapsia ja nuoria kalastukseen ja kalavesiin on monia.

Kalastuskulttuuriin sisältyy taito käyttää kala- ja rapuvarojamme ravintona. Monet kalalajimme ovat loistavia raaka-aineita. Nykyisin kalastus kohdistuu pääasiassa petokaloihin, mutta myös särkikalat tarjoavat erinomaisen kalastuskohteen ja monet niistä ovat erinomaisia ruokakaloja.

Kalastuspalveluita urbaaneille ja ikääntyville kalastajille

Kalastuspalveluiden tulee olla laadukkaita ja niitä tulee olla helposti saatavilla. Kalastuspalveluihin kuuluvat niin kalastajia palvelevat rakenteet ja kalastuspaikat kuin kalastukseen liittyvä tiedottaminen ja opaspalvelutkin. Lupien hankinnan tulee olla helppoa, jos kalastuksen pariin halutaan uusia ihmisiä.

Taajamien lähikalastuspaikat palvelevat laajaa joukko kalastajia. Helposti saavutettavina ne tarjoavat lapsille ja nuorille sekä myös ikääntyneille kalastajille mahdollisuuden päästä kalastamaan. Lähikalastuspaikkojen rakentamisessa kunnat ovat keskeisiä toimijoita. Kunnilta toivotaan aktiivisuutta myös kalavesiensä hoidossa ja kalastusmahdollisuuksien tarjoajana. Useat kunnat ovat vesialueiden omistajia tai osakaskuntien osakkaita.

Ohjelma linjaa viranomaistoimintaa, mutta edellyttää myös yhteistyötä

Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakuntien vapaa-ajankalastuksen kehittämisen tavoitteet vuosille 2013–2017 ovat:

  • kestävä kalavesien hoito ja kalastus
  • vahva ja vastuullinen kalastuskulttuuri
  • laadukkaat kalastuspalvelut.

Vaikka kehittämisohjelma linjaa ensisijaisesti kalatalousviranomaisen toimintaa, on selvää, että ohjelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä.  Ohjelman toteuttaminen vaatii toimia kalatalousviranomaisten lisäksi kunnilta, vapaa-ajankalastajien järjestöiltä ja seuroilta, kalastusalueilta, osakaskunnilta, kalaveden omistajien neuvontajärjestöiltä, alan yrityksiltä sekä vapaa-ajankalastajilta itseltään. Uutta potkua vapaa-ajankalastukseen saadaan vain yhteistyöllä.

Lisätietoja     

  • kalastusbiologi Hannu Salo, Hämeen ELY-keskus, p. 0925 025 095
  • kalatalouspäällikkö Jukka Muhonen, Hämeen ELY-keskus, p. 0925 025 077

Raportteja 47 / 2013: Kohti kestävää ja vastuullista kalastusta

 

 

 


Alueellista tietoa