Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

ELY-keskusten ilmastorooli on tärkeä osa Suomen hiilineutraaliuden tavoittelua

ELY-keskuksilla on osana valtion aluehallintoa merkittävä rooli ilmastotavoitteiden edistäjänä. ELY-keskusten ilmastotiekarttatyössä on arvioitu, että ELY-keskuksen tehtävät liittyvät jollain tapaa jopa 80 % alueiden ilmastopäästöistä.

Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 14:sta toimenpidealueesta 10 liittyy ELY-keskusten tehtäviin. Jatkossa laskentoja pyritään edelleen tarkentamaan ja saamaan uutta tietoa myös tehtäväkohtaisesti.

Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on yksi aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten strategian painopisteistä. Sen myötä ilmastotyö jalkautuu poikkileikkaavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtäviin kaikille vastuualueille.

Ilmastotyötä jatketaan ELY-keskuksissa ilmastotiekarttatyössä tunnistettuja toimia kehittämällä ja aktiivisella osallistumisella oman alueen ilmastotyöhön.

Lue lisää

Kohti julkisen sektorin murrosta - ELY-keskusten ilmastorooli on tärkeä osa Suomen hiilineutraaliuden tavoittelua, ELY-keskuksen tiedote 29.9.2021 (sttinfo.fi)