Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

KIPSI-hanke tarjoaa Saaristomeren alueen toimijoille mahdollisuuden vähentää peltojen kipsikäsittelyllä ravinnekuormitusta (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen KIPSI-hanke aloittaa kauan kaivatut konkreettiset toimenpiteet Saaristomeren tilan parantamiseksi. Maataloustuottajille tarjotaan mahdollisuutta kipsin levitykseen vuodesta 2020 alkaen.  Kipsinlevitystä ja hanketta esitellään 23.9.2019 Saaren marjatilalla Paimiossa klo 9.45 alkaen. Samalla on mahdollisuus kuulla kipsiä käyttäneiden kokemuksia ja asiantuntijanäkemyksiä.

Kipsikäsittelyyn osallistuvat viljelijät ovat avainasemassa KIPSI-hankkeessa. Sen tarkoitus on saada käsiteltyä kipsillä laajat peltoalueet Saaristomeren valuma-alueella. Toimien kohteena ovat kuormittavimmat valuma-alueet ja vesistöjen varret.  Laajamittainen kipsinlevitys aloitetaan Paimionjoen ala- ja keskiosien valuma-alueilta ja tarkoitus on saada mukaan käsittelypeltoja sellaisilta osa-alueilta, joilla vaikutuksia vesien tilaan voisi seurata. Vesiensuojeluun saadaan tehoa, kun toimia toteutetaan yhteistyössä kaikkien eri toimijoiden kesken.

Suurin osa kipsin levityksestä tapahtuu vuosina 2020-22. Tänä vuonna panostetaan tiedotukseen ja neuvontaan, jota tekee ProAgria Länsi-Suomi yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Ensi vuoden alussa aloitetaan viljelijöiden ja sopivien peltoalueiden kokoaminen hankkeeseen, mutta mikään ei estä kiinnostuneita ottamasta yhteyttä jo aiemmin. Kun kipsinlevitys toteutetaan tutkimuksiin perustuvien ohjeiden mukaisesti, saadaan vähennettyä fosforihuuhtoumaa eikä se haittaa maataloustuotantoa. Kipsinlevityksellä saadaan pelloille myös rikkilannoitusta ja parannetaan maan rakennetta.  Kipsikäsittelystä on saatu hyviä tuloksia Savijoen alueella (Aurajoen sivujoki) toteutetussa pilotissa. Tarkoitus on saada laajat joukot maatalousyrittäjiä mukaan näiden rohkaisevien kokemusten perusteella.

Hanke on osa ympäristöministeriön luotsaamaa Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Sen tavoite on muun muassa vähentää maatalouden ravinnepäästöjä vesistöihin uusilla innovatiivisilla keinoilla, joista yksi on kipsikäsittely.
 

Lisätietoja:

Mikko Jaakkola
mikko.j.jaakkola@ely-keskus.fi,  p.  0295 022 870

Tarja Haaranen
tarja.haaranen@ym.fi, p. 050 3226029

Mirja Koskinen
mirja.koskinen@ely-keskus.fi, p. 0295 022 886
 

KIPSI-hanke: www.ymparisto.fi/kipsinlevitys

Vesiensuojelun tehostamisohjelma: www.ym.fi/vedenvuoro


Alueellista tietoa