Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Keski-Suomen ELY-keskus selvitti asukkaiden toiveita joukkoliikenteen kehittämisestä (Keski-Suomi)

Kyselyssä vastaajia pyydettiin kertomaan lyhyesti yleisesti matkustuksestaan sekä arvioimaan ehdotetun palvelutason riittävyyttä vastaajan pääsääntöisesti käyttämällä yhteysvälillä. Mikäli palvelutaso koettiin riittämättömäksi, vastaajaa pyydettiin kertomaan toimenpiteitä palvelutason parantamiseksi. Vastauksia tarkasteltiin yhteysväleittäin, mikäli vastaaja oli ilmoittanut pääsääntöisesti käyttämänsä yhteysvälin lähtö- ja määräpaikan.

Vastaajia, jotka pitivät ehdotettua palvelutasoa riittämättömänä, esittivät yleisimmin palvelutason parantamistoimenpiteiksi vuorotarjonnan lisäämistä, vuorojen parempaa aikataulutusta ja aikataulujen sopivuutta työssäkäyntiaikoihin, parempaa vuorotarjontaa koulujen loma-aikoina sekä liityntäyhteyksien kehittämistä. Muut toiveet ja joukkoliikenteen kehittämisehdotukset koskivat yhtenäistä lippujärjestelmää, palvelu/asiointiliikenteen tarjontaa taajamaan tai naapurikuntaan sekä junien parempaa vuorotarjontaa.

Keski-Suomen ELY-keskus joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena järjesti asukaskuulemisen joukkoliikenteen palvelutasomäärityksen yhteydessä. Asukaskuuleminen toteutettiin ZEF-survey kyselykoneella ELY-keskuksen Internet-sivuilla 8.12.2016-13.1.2017. Sivuilta oli mahdollista lukea tietoa palvelutasomäärittelyprosessista, tarkastella esitettyä palvelutasoehdotusta sekä vastata kyselyyn. Kyselyyn saatiin vastauksia noin 120. Vastauksissa oli mukana myös Jyväskylän kaupungin joukkoliikenteen toimivalta-alueelle kohdistuneita toiveita.

Keski-Suomen ELY-keskus hyödyntää vastauksia liikenteen suunnittelussa rahoitusraamiensa ja toimivaltansa puitteissa. Junien vuorotarjonnan kehittäminen ei ole Keski-Suomen ELY-keskukselle kuuluva tehtävä. Ehdotukset toimitetaan myös liikenteenharjoittajille markkinaehtoisen liikenteen kehittämistä varten.

Lisätietoja palvelutasosuunnitelmasta antaa joukkoliikenneasiantuntija Rauni Malinen, Keski-Suomen ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri  -vastuualue, P. 040 709 0339, rauni.malinen(at)ely-keskus.fi.


Alueellista tietoa