Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Kesän 2020 ensimmäiset teiden päällystyskohteet kilpailutukseen (Uusimaa, Häme)

Tulevan kesän ensimmäiset teiden päällystyskohteet ovat parhaillaan kilpailutuksessa. Määrärahan kasvu edellisvuoteen verrattuna näkyy tienkäyttäjille alemman tieverkon kasvavina päällystysmäärinä. Uudenmaan suuret liikennemäärät synnyttävät päällystystarpeita myös vilkkaalle tieverkolle. Liikennemäärien lisäksi tiestöön vaikuttaa myös lauha ja sateinen talvi, joka näkyy päällysteiden reikiintymisenä.

Uudelleenpäällystämisen lisäksi päällystyskauden (keväästä syksyyn) aikana tullaan tekemään myös pienempiä täsmäkorjauksia pääasiassa alemmalla tieverkolla sekä kevyen liikenteen väylillä. Oheisesta kartasta käyvät ilmi nyt kilpailutuksessa olevat päällystyskohteet, jotka tullaan toteuttamaan kesän aikana. Suurin osa vilkkaan verkon päällystyskohteista varmistuu kevään kuntoarvomittausten valmistuttua touko-kesäkuun vaihteessa.

Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa kevään aikana yksityiskohtaisemmin koko kesän päällystysmääristä ja päällystyskohteista, kun kartassa mainitut kohteet varmistuvat ja kaikki päällystyskohteet on kilpailutettu.

Lisätietoa

ELY-keskus, projektipäällikkö Niklas Nevalainen, p. 0295 021 234

ELY-keskus, projektipäällikkö Lauri Suikki, p. 0295 023 004

Ajantasaista tietoa tietöistä


Akuutit tiestön kuntoon liittyvät palautteet: Tienkäyttäjän linja p. 0200 2100


ELY-keskuksen liikenteen asiakaspalvelu p. 0295 020 600, liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Päällystyskohteiden kilpailutus helmikuu 2020.

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)