Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kalajoen Läntisten tuulivoimapuistohankkeen YVA-selostus nähtäville (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Kalajoen Läntisten tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään 12.1.2016 klo 17.00 Tapion Tuvalla, os. Matkailutie 3, Kalajoki. 

Arviointiselostukseen voi tutustua 9.12.2015 - 5.2.2016 Kalajoen kaupungintalolla ja pääkirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/lantistentuulivoimayva.

Yleisötilaisuudessa YVA-menettelystä ja hankkeesta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavien ja YVA-konsultin (Pöyry Finland Oy) edustajat. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen.

YVA-selostuksessa on tarkasteltu kolmea eri laajuista tuulivoimapuistoa sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä. Voimaloiden yksikköteho olisi noin 3 - 5 MW, napakorkeus noin 150 metriä ja voimalan kokonaiskorkeus enintään 220 metriä.

Vaihtoehdossa 1 (VE1) rakennettaisiin korkeintaan 20 voimalaa.

Vaihtoehdossa 2 (VE2) rakennettaisiin korkeintaan 11 voimalaa.

Vaihtoehdossa 3 (VE3) rakennettaisiin korkeintaan 9 voimalaa.

Hanke liitettäisiin Kalajoen Jylkkään rakennettavaan 110/400 kV:n sähköasemaan, joka sijaitsee noin 18 km hankealueesta koilliseen. Tuulipuiston alueelle rakennetaan yksi 110/33 kV muuntoasema. Tuulipuiston ja sähköaseman väliin rakennetaan 110 kV:n ilmajohto, joka sijoitettaisiin Fingridin johtokadun rinnalle. Ilmajohdon pituus tulee olemaan noin 18 km.

Kannanotot ELY-keskukselle 5.2.2016 mennessä

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 5.2.2016 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle: PL 86, 90101 OULU, tai mieluiten sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta 1.4.2016 mennessä.

Lisätietoja

Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä antavaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ylitarkastaja Liisa Kantola, puh. 0295 038 340, [email protected]

Hankkeesta projektijohtaja Hannu Rantapää, Winda Power Oy, puh. 040 172 0860, [email protected]

YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy, YVA-projektipäällikkö Hanna Kurtti, puh. 010 33 31545, [email protected]


Alueellista tietoa