Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Järvi-Suomen yhteinen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma etenee (Järvi-Suomi)

Järvi-Suomelle ollaan laatimassa omaa maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa. Sen tavoitteena on tunnistaa alueen erityiset ympäristönhoitotarpeet sekä kohdentaa niihin sopivia ja riittäviä toimenpiteitä. Työ on käynnistynyt loppuvuonna 2018 viiden ELY-keskuksen yhteistyönä ja ohjelman on määrä valmistua vuoden 2019 aikana. Mukana ovat Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskukset. Tämä alue kattaa noin neljänneksen Suomen maatalousmaasta ja yli puolet Suomen sisävesialasta. Vesistöt ovat monin tavoin ohjelman ytimessä.

Ohjelmatyö on edennyt siihen vaiheeseen, että perjantaina 22.3..2019 noin 70 alueen asiantuntijaa kokoontuu Varkauteen yhteiseen työpajaan suunnittelemaan ohjelman sisältöä. Mukana on maaseutu- ja ympäristöasiantuntijoita, tutkijoita ja edustajia ELY-keskuksista, korkeakouluista, tutkimuslaitoksista, ProAgriasta, Suomen Metsäkeskuksesta, MTK:sta, maakuntaliitoista, kunnista ja yrityksistä.

Ohjelman sisältö jakautuu kolmeen osa-alueeseen: maatalouteen, metsätalouteen ja maaseudun muihin toimintoihin. Kustakin näistä pohditaan alueelle sopivia ja vaikuttavia keinoja ravinnekuormitukseen ja vesistöihin, luonnon monimuotoisuuteen sekä ilmastonmuutokseen ja hiilensidontaan liittyen. Työpaja tuottaa ennakkokyselyn tukemana sisältöjä Järvi-Suomen erityisten ympäristönhoitotarpeiden ratkaisemiseksi.

Linkki:

Lisätietoja:

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Maija Puurunen, p. 0295 024 074, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa