Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman valmistelu jatkuu (Järvi-Suomi)

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman laadinta jatkuu aineistoanalyysien, työpajatyöskentelyjen ja haastattelujen avulla. Ohjelman laatijaksi on valittu MDI Public Oy alihankkijanaan Luonnonvarakeskus.

– On hienoa, että ympäristö- ja ilmastoteemaan on tartuttu Järvi-Suomen alueella näin konkreettisesti. Viiden ELY-keskusalueen yhteisen ohjelmatyön tavoitteena on tunnistaa ympäristön ja ilmaston kannalta keskeisimmät kohteet ja toiminnot Järvi-Suomen alueen erityispiirteet huomioiden, asiantuntija Sari Rannanpää MDI:stä toteaa. Ohjelmaa laadittaessa osallistetaan laajalti alan toimijoita alueelta ja näin haetaan ohjelman toimenpiteille tarkkuutta ja vaikuttavuutta.

Rannanpään mukaan lähiaikoina tehdään tarkempi tarvekartoitus, jonka teemat on alustavasti ryhmitelty seuraavasti: vesiensuojelu, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, elinkeinotoiminta ja asuminen. Kesä- ja elokuussa pidetään Järvi-Suomen viidellä alueella tavoitteisiin ja konkreettisiin toimenpiteisiin pureutuvat sidosryhmätyöpajat. Myöhemmin syksyllä työstetään alueellisissa työpajoissa esille nousseita erityiskysymyksiä. Fokusryhmien avulla terävöitetään vielä Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman toimeenpanoa, seurantaa ja arviointia.

Maaseutumaisemaa Lapinlahdella, taustalla Onkivesi

Maaseutuohjelmien väliarvioinnista kimmoke ohjelman laadintaan

Ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa laativat yhteistyössä Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen ELY-keskukset. Ohjelmaa ryhdyttiin tekemään vuonna 2018 toteutetun Itä-Suomen maaseutuohjelmien väliarvioinnin suositusten pohjalta. Ohjelma tukee ELY-keskusten maaseudun kehittämissuunnitelmien laatimista ohjelmakaudelle 2021-2027.

Ohjelmatyö kilpailutettiin kevättalvella 2019 ja ohjelman laatijoiksi valittiin MDI Public Oy alihankkijanaan Luonnonvarakeskus. Vastuuhenkilönä hankkeessa toimii asiantuntija Sari Rannanpää MDI:stä. Muut asiantuntijatiimin jäsenet ovat Minna Mayer ja Henrika Ruokonen MDI:stä sekä Sakari Sarkkola ja Mikko Rahtola Luonnonvarakeskuksesta. Tiimistä löytyy niin aluekehittämisen ja ohjelmatyön asiantuntemusta kuin myös ympäristön- ja vesiensuojelun sekä ilmastotoimien asiantuntemusta.

Ohjausryhmä valvoo hanketta

Järvi-Suomen ympäristöohjelman laadintahankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuina Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen ELY-keskusten maaseutupalveluiden ja ympäristövastuualueiden edustajat. Ohjausryhmä kokoontui toukokuun alussa päättämään tarkennetusta hankesuunnitelmasta. Hanke on rahoitettu kyseisten viiden ELY-keskuksen maaseutuohjelman teknisestä avusta. Hankkeelta edellytetään välituloksia kesäkuuhun mennessä ja loppuraporttia vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja: 

Asiantuntija Sari Rannanpää, MDI, sari.rannanpaa(at)mdi.fi, p. 050 523 6872

Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 074

Yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, pekka.tahvanainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 107

Yksikön päällikkö Juha Kaipiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, juha.kaipiainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 692

Yksikön päällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen, Keski-Suomen ELY-keskus, ulla.mehto-hamalainen(at) ely-keskus.fi, p. 029 502 4577

Yksikön päällikkö Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, jyrki.pitkanen(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 9078


Alueellista tietoa