Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Helsinki-Tallinna rautatietunnelin ympäristövaikutusten arvioinnista on käyty ennakkoneuvottelu  (Uusimaa)

Finest Bay Area Development Oy suunnittelee Suomen ja Viron välisen merenalaisen rautatietunnelin rakentamista. Hankkeesta vastaavat ja viranomaiset ovat käyneet yhteisen ennakkoneuvottelun tarvittavista ympäristöselvityksistä. Varsinainen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) käynnistyy, kun hankkeesta vastaavat jättävät arviointiohjelman Uudenmaan ELY-keskukselle.

ELY-keskuksen järjestämään neuvotteluun osallistuivat hankkeen edustajat ja YVA-asiaa hoitavana konsulttina Pöyry Finland Oy, ympäristöministeriö, valtion ympäristölupaviranomainen (AVI), Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien edustajat, Uudenmaan liitto sekä muut asiaan liittyvät tutkimuslaitokset ja viranomaistahot.

Ennakkoneuvottelussa käytiin läpi hanketta ja sen merkittävimpien ympäristövaikutusten arvioimiseksi tarvittavia selvityksiä. Hankkeesta vastaava esitteli arviointiohjelman luonnoksen ja eri viranomaiset kertoivat omia näkemyksiään. Neuvottelun tavoitteena oli edistää erilaisten selvitysten ja lupamenettelyiden kokonaisuuden hallintaa.

YVA-menettelyssä on tarkoitus esittää rautatietunnelille erilaisia linjausvaihtoehtoja, joista päätetään ennen kuin YVA-ohjelma jätetään vireille. Näillä näkymin hankkeesta vastaavalla on tavoitteena jättää YVA-ohjelma vireille elokuun alkupuolella. YVA-menettelyn aloittamisen aikataulu riippuu arviointiohjelman valmistumisesta sekä Suomen ja Viron YVA-menettelyjen yhteensovittamisesta.

Hankkeen YVA-menettelyssä noudatetaan ns. Espoon sopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista. Suomella ja Virolla on myös kahdenvälinen sopimus valtion rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista. Ympäristöministeriö on Espoon sopimuksen tehtäviä hoitava viranomainen Suomessa. Ympäristöministeriö sopii Viron kanssa sopimuksen käytännön soveltamisesta hankkeeseen.

ELY-keskus tiedottaa YVA-menettelystä tarkemmin, kun arviointiohjelma on vireillä ja siitä järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus.

Lisätietoja:

  • Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, ylitarkastaja Leena Eerola p. 0295 021 380
  • Ympäristöministeriö, neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio p. 0400 143 937
  • Finest Bay Area Development Oy, Kustaa Valtonen, p. 0504155300
    YVA-konsultti, Pöyry Finland Oy, Karoliina Jaatinen p. 040 660 4407

Kysymyksiä ja vastauksia YVA-menettelystä.pdf (334 kt)


Alueellista tietoa