Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Harvinainen taajamatieremontti – Onkkaalantien remontilla parannetaan Pälkäneen keskusmiljöötä

Suomalaisten kuntien keskustaajamat ovat perinteisesti rakentuneet tärkeimmän liikenneyhteyden, maantien ympärille. Pääväyliä on sittemmin alettu linjata taajamien ohitse, mutta siitä huolimatta niissä on edelleen säilynyt maalaisromanttinen maantieympäristö.

Vielä vuosituhannen vaihteessa taajamien keskusteitä saneerattiin uuteen uskoon vähän maan joka puolella. Katutilaa jaettiin uudelleen, parannettiin turvallisuutta ja taajamakuvaakin ehostettiin.

Pirkanmaalla nämä kokonaisvaltaiset taajamaremontit loppuivat jokseenkin kokonaan vuonna 2010, ja tienpidon rahoitustasossa tapahtui selkeä muutos. Enää on tehty vain yksittäisiä jalankulku- ja pyöräilyväyliä, kuten viime vuonna Parkanon Käenmäentiellä, tai liittymäjärjestelyjä Ikaalisten sisääntulotien tavoin sen eri rakentamisvaiheissa, tai pelkkää rakenteen parantamista, kuten vuonna 2018 Mouhijärven Uotsolantiellä.

Viimein tänä kesänä Pälkäneellä käynnistyi vuosia vuoroaan odotellut Onkkaalantien parantaminen. Rahoitusta odotellessaan tie tosin ennätti rapistua varsin ruotoiseen kuntoon, mikä ymmärrettävästi närkästytti tienkäyttäjiä. Aamulehden lukijaäänestyksessä se ehdittiin jopa valita vuoden huonokuntoisimmaksi Pirkanmaan tieksi (AL 2.7.2023).  

Kokonaisuus kahdesta eri urakasta

Parantamistyöt on Pälkäneellä jaettu kahteen urakkaan. Keskusta-alueen urakassa tietilaa jäsennellään uudelleen lisäämällä ajoradan reunaan pitkittäispysäköintipaikkoja ja siirtämällä jalankulku- ja pyöräilyväylät nykyistä ulommaksi. Viihtyisyyttä parannetaan istutusten, varusteiden, valaistuksen uusimisen ja tavanomaista korkealaatuisempien pintamateriaalien avulla. Samassa yhteydessä parannetaan myös Keskustie.

Toisessa, keskusta-alueen ulkopuolisessa urakassa keskitytään tien rakenteelliseen kunnostamiseen. Lisäksi kummassakin urakassa liikenneturvallisuutta kohennetaan suojatiejärjestelyillä tai muilla erillistoimilla.

Hyvää saadaan aikaan yhteisrahoituksella

ELY-keskus vastaa pääosin tien kunnostamiskustannuksista, kunnan kukkarosta taas maksetaan keskustan viihtyisyyttä ja taajamakuvaa parantavat sekä muut yleistä laatutasoa nostavat toimenpiteet. Turvallisuustoimenpiteet maksetaan puoliksi. Urakoiden tarjoushinta on yhteensä vajaat 2,2 miljoonaa euroa, josta kunnan osuus on noin 930 000 euroa ja valtion reilu 1,2 miljoonaa euroa. Tämän päälle tulevat vielä rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset sekä työnaikaisten muutosten kustannukset.

Destia toimii urakoitsijoina Pälkäneen keskusta-alueella ja Asfalttikallio sen ulkopuolella olevissa rakenteen parantamistöissä. Työt on määrä saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Parantamisen jälkeen tie lakkaa yleisenä maantienä ja siirtyy Pälkäneen kunnan haltuun.

Pälkäneen keskustassa Onkkaalantien remonttityömaa.
Kuva Jussi Heittola, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy