Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Etelä-Savon kehitysnäkymissä orastavaa piristymistä (Etelä-Savon ELY-keskus)

Yleinen tunnelma Etelä-Savon kehitysnäkymissä on varovaisen odottava. Tilanteen ei uskota merkittävästi paranevan vielä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden päähän ulottuvat arviot elinkeinoelämän ja työttömyyden kehittymisestä ovat positiivisia, mutta merkit eivät ole täysin yksiselkoisia ja odotukset ovat monelta osin myös ristiriitaisia. Alueen keskeisimmistä toimialoista valoisimmat näkymät ovat metsä- ja puupuolella. Etelä-Savon alueellisia, lyhyen aikavälin kehitysnäkymiä arvioitiin ELY-keskuksen johdolla helmikuussa laajan asiantuntijajoukon voimin osana työ- ja elinkeinoministeriön Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta.

Kehittämishalukkuudesta kertoo erityisesti yritysrahoituksen vilkas kysyntä. Toimialoista erityisesti matkailualalla hankkeita on käynnistetty ahkerasti. Samaan aikaa yritysrahoituksen saamisen on maakunnassa kuitenkin koettu vaikeutuneen rahoittajien varovaisuuden lisäännyttyä ja ehtojen tiukennuttua. Yrityksiä maakunnassa on perustettu suunnilleen edellisvuosien tahtiin. 

Toimialoista valoisimmat näkymät ovat metsä- ja puupuolella. Puukauppa käy vilkkaasti ja metsäteollisuuden vientinäkymät ovat hyvät. Teknologiateollisuuden alalla kysyntätilanne näyttäisi muun maan tavoin hieman parantuneen, mutta yritysten väliset erot korostuvat.  Rakennusalan suhdannenäkymä on vain välttävä, mutta pientä piristymistä on nähtävissä. Kaupassa ja palvelualoilla näkymät ovat synkentyneet ja työttömyys on kääntynyt kasvuun.

Etelä-Savossa työttömien määrä oli vuodenvaihteessa ennätyskorkealla sitten vuoden 2006 alun. Näkymää synkistää se, että monilla aloilla lomautukset ovat muuttuneet irtisanomisiksi. Pulaa tekijöistä arvioidaan olevan vain lääkäreistä, erityisopettajista sekä lähihoitajista.

Tarkemmat arviot alueen tilasta ja kehitysnäkymistä käyvät ilmi Etelä-Savon alueelliset kehitysnäkymät – raporttiosiosta.

Katsaus löytyy työ- ja elinkeinoministeriön toimialapalvelut -sivustolta www.temtoimialapalvelu.fi 

Lisätietoja:

Johtaja Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 162,
juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi

Yksikön päällikkö Marja Aro, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 152,
marja.aro(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa