Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Etelä-Savon järvien levätilanne elokuun alussa edelleen hyvä (Etelä-Savon ELY-keskus)

Levähavaintoja on elokuulle tultaessa ollut Etelä-Savossa keskimääräistä vähemmän.

Etelä-Savon järvissä on edelleen vain vähäisiä leväesiintymiä viileän ja osin sateisen sään ansiosta. Etelä-Savon neljästätoista leväseuranta-asemasta kahdelta on tullut ilmoitus vähäisestä leväesiintymästä. Etelä-Savon leväseurannan ulkopuolisissa järvissä vain vajaassa kymmenessä on havaittu vähäisiä tai kohtalaisia leväesiintymiä.

Leväesiintymiä voi sopivissa olosuhteissa löytyä rehevämpien vesien lisäksi myös suurista karuista vesistä. Vaikka karuissa vesistöissä sinilevien määrä onkin luontaisesti vähäinen, voi levää kerääntyä tuulen kasaamana suuremmilta seliltä tuulen vastaisille rannoille ja lahdenpohjiin.

Järvivedet edelleen viileitä, sateet tuoneet ravinteita

Järvien pintaveden lämpötilat ovat edelleen Etelä-Savossa asteesta kolmeen asteeseen ajankohdan keskiarvoja alhaisemmat. Kylmä alkukesä ei myöskään ole lisännyt lämpimän päällysvesikerroksen paksuutta, joten poutajaksojen väliin osuvat tuulisemmat päivät sekoittavat jälleen pintaan kylmää alusvettä silloin, kun tuuli käy syvännealueelta rantaan.

Runsaat sateet ja joidenkin järvien tavanomaista suurempi vedenkorkeus ovat tuoneet järviin alkukesää enemmän ravinteita. Levätilanne voi siis muuttua vielä loppukesästä huonommaksi riippuen sää ym. olosuhteista.

Etelä-Savon leväseurannasta vastaavat pääosin kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, mutta mukana seurannassa on myös paikallisia asukkaita. Levähavainnot kootaan Etelä-Savon ELY-keskukseen, josta ne viedään Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämälle Järviwiki-sivustolle. Sivustolta voi seurata levätilanteen ja sisävesien lämpötilan kehittymistä. Varsinaiseen seurantaverkkoon kuulumattomista järvistä tietoa saadaan pääosin ranta-asukkailta.

Leväkukinnat voivat aiheuttaa oireita

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti pinnalla kelluvaa levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei etenkään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen p. 09 471 977 (24 h/vrk).

Linkit

Lisätietoja:

Hydrobiologi Pertti Manninen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4209


Alueellista tietoa