Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Etelä-Savon ELY-keskus jakoi avustuksia rakennusperinnön hoitoon ja saariston ympäristön hoitoon (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskus on jakanut vuoden 2013 rakennusperinnön ja saariston ympäristön hoitoavustuksia. Avustukset kohdistuvat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaus- ja kunnostustöihin. Avustuksella voidaan tukea myös tällaisten kohteiden säilyttämisen edellyttämiä selvityksiä, niitä ei tänä vuonna jaettu.  

Avustusta myönnettiin 21 kohteelle eri puolille Etelä-Savoa. Myönnetyn avustuksen määrä vaihteli vajaasta 1200 eurosta 7000 euroon, avustuksen määrän vaihtelu johtuu korjaustöiden laajuuden ja luonteen vaihtelusta. Keskimääräinen avustussumma oli 3 100 euroa. 

Suurimmat avustukset menivät tällä kerralla Pertunmaalle, Rantasalmelle ja Savonlinnaan. Suurin osa avustuskohteista on yksityisomistuksessa. Avustukset käytetään mm. vanhojen maatilojen ja kartanoiden, vanhojen huviloiden sekä säilytettävien kaupunkitalojen korjauksiin. Avustuksia on kohdistettu tällä kertaa erityisesti valtakunnallisesti merkittävien kohteiden ja alueiden korjauksille. Hakemuksia tuli eniten Mikkelistä ja Savonlinnasta. Avustuksia haettiin tälle vuodelle yhteensä 39 kohteeseen noin 500 000 euroa.

Yksi avustetuista kohteista on vanha Ahvenniemen talo Pertunmaalla. Kuva: Kaj Cygnaeus

Saariston ympäristön hoitoavustuksia myönnettiin 5 kohteeseen Puumalassa ja Savonlinnassa. Keskimääräinen avustus oli 2400 euroa. 

Suojelukohteet ja inventoidut kohteet etusijalla 

Avustettavien kohteiden valinnassa etusijalla ovat olleet ne kohteet, joiden säilyminen on turvattu kaavassa tai muulla suojelupäätöksellä ja ne kohteet, jotka sisältyvät kulttuurihistorialliseen inventointiin. Yleisimpiä avustettavia kunnostuksia ovat sellaiset hirsirungon, perustusten ja vesikaton kunnostustyöt, joissa kunnostamisen yhteydessä säilytetään aitoja, vanhoja rakennusosia ja vanhoihin työtapoihin liittyvää osaamista.

Avustettavilla kohteilla on myös haettu mahdollisimman laajaa vaikuttavuutta maakunnan alueella niin, että avustuskohteita on mahdollisimman monta, että kohteet sijaitsevat eri puolilla maakuntaa ja että niiden joukossa on hyvinkin erilaisia, mutta maakunnan rakennusperinnölle ominaisia kohteita.  

Vuoden 2014 rakennusperinnön hoitoavustusten ja saariston ympäristönhoitoavustusten hakuaika päättyy 30.10.2013. Hakulomakkeita ja lisätietoja avustuksista on ympäristöhallinnon verkkosivuilla  www.ymparisto.fi >Palvelut ja tuotteet > Rahoitus ja avustukset. Hausta ilmoitetaan syksyllä ELY-keskuksen verkkosivuilla ja suurimmissa sanomalehdissä. 

Avustetut kohteet kunnittain (pdf, 15 kt)

Lisätietoja

Arkkitehti Kirsti Kovanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 193


Alueellista tietoa