Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Etelä-Savon ELY-keskus jakoi avustuksia kulttuuriympäristön hoitoon (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus on jakanut vuoden 2017 rakennusperinnön hoitoavustuksia ja saariston ympäristönhoitoavustuksia. Avustuksilla tuetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaus- ja kunnostustöitä ja saariston maisemakuvan säilyttämistä ja parantamista.

Avustusta myönnettiin 19 kohteelle yhteensä noin 35 000 euroa. Avustukset jakautuivat ympäri maakuntaa yhteensä 10 kunnan alueelle. Myönnetyn avustuksen määrä vaihteli 500 eurosta 3800 euroon, summien vaihtelu johtuu korjaustöiden laajuuden ja luonteen vaihtelusta.

Eniten avustuksia myönnettiin Savonlinnaan, josta myös hakemuksia tuli eniten. Suurimmat avustukset menivät tällä kerralla Joroisiin ja Mikkeliin. Avustukset käytetään muun muassa vanhojen asuinrakennusten, huviloiden ja maatalousrakennusten säilyttäviin korjauksiin. Avustuksia haettiin tälle vuodelle 28:een kohteeseen yhteensä noin 355 000 euroa.

Rakennusperinnön hoitoavustusta sai mm. Wehmaan kartano, joka kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, Juvan kartanoiden kokonaisuuteen. Kuva: Etelä-Savon ELY-keskus

Suojelukohteet ja inventoidut kohteet etusijalla

ELY-keskukset jakavat vuosittain valtion talousarviossa osoitettua avustusta sellaisiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostuksiin, joilla edistetään rakennusten säilymistä. Avustettavien kohteiden valinnassa etusijalla ovat kohteet, joiden säilyminen on turvattu kaavassa tai suojelupäätöksellä sekä kulttuurihistorialliseen inventointiin sisältyvät kohteet.

Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että korjauksessa säilytetään rakennuksen ja alueen ominaisluonne sekä historialliset erityispiirteet. Lisäksi työ tulee tehdä perinteisillä työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla.

Avustettavissa kunnostuksissa painotetaan vesikaton, hirsirungon ja perustusten kunnostustöitä, mutta myös mm. ikkunoiden ja ovien kunnostamiseen sekä perinteisillä maaleilla maalaamiseen voi saada avustusta. Kunnostamisen yhteydessä säilytetään aitoja, vanhoja rakennusosia ja vanhoihin työtapoihin liittyvää osaamista.

Avustettavilla kohteilla on myös haettu mahdollisimman laajaa vaikuttavuutta maakunnan alueella. Vaikuttavuuskriteerit: avustuskohteita on mahdollisimman monta,  kohteet sijaitsevat eri puolilla maakuntaa ja niiden joukossa on hyvinkin erilaisia, mutta maakunnan rakennusperinnölle ja saaristomaisemille ominaisia kohteita.

Lisätietoja:

Kulttuuriympäristöasiantuntija Laura Hesso, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 193


Alueellista tietoa