Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 11/2014 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 10,8 % viime vuodesta

Etelä-Pohjanmaalla oli marraskuun lopussa 9112 työtöntä työnhakijaa. Määrä nousi edellisen kuukauden lopusta 261 hengellä. Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien työnhakijoiden määrä nousi 885 hengellä (10,8 %).

Lomautettuna oli 1323 henkilöä. Lomautettujen määrä nousi 208 henkilöllä (18,7 %) viime vuodesta. Lyhennetyllä työviikolla oli 1110 henkilöä. Määrä kasvoi viime vuodesta 455 hengellä (69,5 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli 10,3 prosenttia. Manner-Suomessa ainoastaan Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten alueilla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli alhaisempi.

Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 326 506 henkilöä. Lukumäärä nousi 30 593 henkilöllä (10,3 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,5 prosenttia.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmittäin

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työttömien työnhakijoiden lukumäärät kasvoivat suhteellisesti eniten asiantuntijoiden ryhmässä (17,1 %), ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä (15 %), sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ryhmässä (14,6 %). Ainoastaan johtajien ammattiryhmässä hakijamäärät olivat hienoisessa laskusuunnassa.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli kuukauden aikana yhteensä 1256 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avoimeksi ilmoitettuja uusia työpaikkoja oli 495 kappaletta. Avoimien työpaikkojen kokonaismäärä laski 70 paikalla (-5,3 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Avoinna olleista työpaikoista kestoltaan jatkuvia (kesto yli 3kk) oli 905 kpl. Väliaikaisia ja tilapäisiä paikkoja oli yhteensä 351 kpl.

Työvoiman kysyntä lisääntyi viime vuodesta suhteellisesti ja määrällisesti eniten erityisasiantuntijoiden ammattiryhmässä. Myös asiantuntijoiden ryhmässä kysyntä oli viime vuotta vilkkaampaa. Muissa ammattiryhmissä työ-paikkoja oli tarjolla viime vuotta vähemmän. Suhteellisesti eniten avoinna olleet työpaikat vähenivät johtajien ammattiryhmässä.

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 11/2014 (pdf)

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta:


Alueellista tietoa