Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen uusi Y-vastuualueen johtaja on aloittanut työnsä (Pohjalaismaakunnat)

Karoliina Laakkonen-Pöntys aloitti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Y-vastuualueen johtajana 1.1.2020. Karoliina tulee Pirkanmaan liiton maakuntakaavoitusjohtajan tehtävästä, jossa hän on ollut lähes yhdeksän vuotta. Maankäytön ja liikenteen suunnittelu ovat olleet keskeisiä tehtäviä koko työuran ajan. Hän on ollut vetänyt monia maankäytön kehittämisen ja kaavoituksen hankkeita, viimeisimpänä Pirkanmaan maakuntakaavan 2040. Karoliina on myös vastannut raide-, joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisestä (mm. Päärata+ hanke, lähijunaliikenteen käynnistäminen Pirkanmaalla, TEN-T yhteistyö pääradalla, henkilöliikenteen kuljetusten yhdistäminen ja kutsualustat), vetänyt kuuden maakunnan (Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi ja Satakunta) liikenneyhteistyötä ja yhteisen liikennestrategian käynnistämistä. Tätä kautta läntisen Suomen maakunnat ovat tulleet tutuiksi jo aiemmin, ja onpa Karoliina ehtinyt työskennellä tovin Vaasassakin, silloisessa kaupunkisuunnitteluvirastossa opintojensa yhteydessä. Vaasan kaupungin ja Pirkanmaan liiton väliseen aikaan mahtuu työskenteleminen mm. yksityisellä puolella konsulttina, yliopistolla sekä Tampereen kaupungilla. Kokemusta löytyy myös maisema-alueista, perinnebiotoopeista, YVA hankkeista, maa-aineisasioista ja POSKI-hankkeen vetämisestä.  

Maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen lisäksi työuraa on leimannut monenlainen strateginen suunnittelu ja sidosryhmäyhteistyö, jotka varmasti näkyvät myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Y-vastuualueen johtajan tehtävässä. Karoliina näkee, että maakuntauudistusvalmistelun päätyttyä ELY-keskukset ovat uuden, myös henkisen, aloituksen edessä. ELY-keskukset toimivat alueillaan vahvana asiantuntijaorganisaationa, mutta myös valtion "lähettiläinä", jolloin vuorovaikutus ja yhteistyö valtion ja alueen toimijoiden ja sidosryhmien välillä on tärkeää. "Vahvistamalla ELY-keskuksemme asiantuntijuutta voidaan luoda vastuualueemme asioissa vankka kokonaisnäkemys ja tahtotila yhdessä sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa", Karoliina toteaa. Tavoitteena on edistää sekä sisäistä että ulkoista kumppanuutta ja tehdä rajat ylittävää yhteistyötä niin oman talon sisällä kuin alueella ja valtakunnallisesti.

Tärkeä ja ajankohtainen yhteistyön aihe on ilmastotyön edistäminen sidosryhmien kanssa. Työ tarkoittaa sekä vaikutuksiltaan merkittävimpien ilmastotavoitteiden asettamista että konkreettisten toteuttamiskeinojen löytämistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Sydämenasianaan Karoliina pitää myös digitalisaation ja erityisesti paikkatietojärjestelmien kehittämistä.

Tervetuloa taloon!