Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Espoon, Kirkkonummen, Lohjan ja Hyvinkään pohjavesialueiden luokituksia ja rajoja tarkistettu (Uusimaa)

Uudenmaan ELY-keskus käy tänä ja ensi vuonna läpi kaikkien Uudenmaan kuntien pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset. Ensimmäisenä työ on valmistunut Espoon, Kirkkonummen, Lohjan ja Hyvinkään osalta. Tarkistus perustuu lakimuutokseen.

Jatkossa pohjavesiluokka 1 tarkoittaa vedenhankintaa varten tärkeää aluetta ja luokka 2 muuta vedenhankintakäyttöön soveltuvaa aluetta. Uutena luokkana on merkintä E eli alue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Aikaisemmin pohjavesistä käytettiin luokkia I, II ja III.

E-luokan pohjavesialueilla on ainoastaan informatiivinen arvo, sillä pohjavedestä suoraan riippuvaiset ekosysteemit ovat jo valmiiksi muulla lainsäädännöllä suojeltuja. E-luokittelu helpottaa ja nopeuttaa pohjavesialueille kohdistuvia lupaprosesseja, koska luvan hakijalla on jo etukäteen tiedossa, että hankkeen toteutus tulee vaatimaan vaikutusten arviointia.

ELY-keskus tarkistaa tässä yhteydessä myös pohjavesialueiden rajaukset hydrogeologisen tutkimustiedon perusteella.

Espoon, Kirkkonummen, Lohjan ja Hyvinkään pohjavesialueiden rajaukset ja luokitukset ovat nähtävillä 6.6.2017 asti osoitteessa www.ely-keskus.fi /uusimaa > Ajankohtaista > Kuulutukset sekä kuntien ilmoitustauluilla. Nähtävillä olon aikana on mahdollisuus toimittaa lisätietoa ELY-keskukselle liittyen pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin.

Lisätietoja:

Pohjavesialueet (ymparisto.fi)

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet/Pohjavesialueet(26765)

 


Alueellista tietoa