Alueellista tietoa

Uutiset 2022

ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelujen suosio jatkui vuonna 2022

Yritykset käyttivät Yritysten kehittämispalveluja aktiivisesti vuonna 2022. Yritykset käyttivät palveluja erityisesti toimintansa uudistamiseen ja olivat erittäin tyytyväisiä saamansa palveluun. Palvelut ovat pienten ja keskisuurten yritysten käytettävissä myös vuonna 2023.

Vuonna 2022 noin 3 800 yritystä käytti ELY-keskuksen tarjoamia Analyysi-, Konsultointi- ja Koulutus-palveluja. Yritykset käyttivät palveluja erityisesti toiminnan uudistamiseen, uusien markkinoiden kartoittamiseen ja omistajanvaihdosten suunnitteluun. Lisäksi yrityksiä kiinnosti markkinoinnin kehittäminen. Vuoteen 2021 verrattuna palvelujen kokonaiskysyntä ei juuri muuttunut. Edelliseen vuoteen verrattuna erityisesti Konsultointi-palvelun suosio kasvoi, mutta Analyysi-palvelua käytettiin edellistä vuotta vähemmän. Koulutus-palveluja alettiin vuonna 2022 toteuttaa taas lähikoulutuksina, mikä näkyi palvelujen kysynnän kasvuna syksyllä.  Koulutusten kysyntä ei ole kuitenkaan vielä palautunut koronaepidemiaa edeltävälle tasolle.  ELY-keskukset tekivät 749 Analyysi-päätöstä ja 3 142 Konsultointi-päätöstä. Lisäksi ELY-keskukset käynnistivät 43 koulutusta, joihin osallistui 517 henkilöä. Eniten palveluja myönnettiin Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen yrityksille. ELY-keskukset käyttivät palvelujen hankintaan yhteensä noin 17,6 miljoonaa euroa.

Hyvää palautetta asiantuntevasta ja joustavasta palvelusta

Jokainen palvelua käyttänyt yritys antoi palvelun päätyttyä palautetta saamastaan palvelusta. Vuonna 2022 asiakkaat antoivat sekä palveluntuottajayrityksille että ELY-keskukselle arvioksi 4,7 asteikolla 1-5. Asiakkaiden sanallisessa palautteessa kiitosta saavat erityisesti palveluntuottajien asiantuntemus sekä palvelujen tarvelähtöisyys ja joustavuus. Asiakkaat ovat kokeneet palvelut hyödyllisiksi ja moni yritys onkin käyttänyt palveluja useampaan kertaan.

Palveluja tarjolla myös vuonna 2023

Yritysten kehittämispalvelut ovat yritysten käytettävissä myös vuonna 2023. Palvelut koostuvat Analyysi-, Konsultointi- ja Koulutus-palveluista. Palvelut sopivat pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on takana vähintään yksi tilikausi ja edellytykset kannattavaan toimintaan. Innovaatioiden kaupallistamisen konsultointia voidaan myöntää yritykselle jo sen ensimmäisen toimintavuoden aikana. Toimialarajoituksia ei ole, ja palvelut ovat käytettävissä kaikkialla Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Vuonna 2023 ELY-keskukset voivat käyttää Yritysten kehittämispalvelujen hankintaan noin 16,7 miljoonaa euroa.

Analyysi-palvelussa kartoitetaan yrityksen nykytilanne ja kehittämismahdollisuudet. Konsultointipalvelussa yritys saa asiantuntija-apua yrityksen kehittämiseen ja Koulutus-palvelu on tarkoitettu yritysjohdon ja avainhenkilöiden liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Analyysi- ja Konsultointi-palveluissa on jatkuva haku ja hakemukset käsitellään noin kymmenessä päivässä. Koulutuksia alkaa säännöllisesti kaikilla ELY-keskusalueilla.  Palvelut ovat ELY-keskuksen tukemia. Yrityksen maksettavaksi jää vain omavastuuosuus.

Vuonna 2022 myönnetyt Yritysten kehittämispalvelut maakunnittain

Maakunta

Analyysi

kpl

Konsultointi

kpl

Koulutukseen

osallistuneet

hlö

Euroa

Etelä-Karjala

16

39

30

319 846

Etelä-Pohjanmaa

49

129

50

875 085

Etelä-Savo

19

94

14

534 626

Kanta-Häme

24

88

10

462 706

Kainuu

13

31

22

249 916

Keski-Pohjanmaa

16

44

5

248 521

Keski-Suomi

29

164

45

976 459

Kymenlaakso

10

30

 

137 665

Lappi

30

102

37

656 797

Pirkanmaa

65

389

55

2 167 020

Pohjanmaa

11

94

34

634 291

Pohjois-Karjala

12

93

9

465 924

Pohjois-Pohjanmaa

70

161

37

958 522

Pohjois-Savo

21

226

14

1 101 486

Päijät-Häme

28

100

21

571 865

Satakunta

26

107

39

718 328

Uusimaa

256

868

50

4 336 946

Varsinais-Suomi

54

383

45

2 189 697

Kaikki yhteensä

749

3 142

517

17 605 699

 

Lisätietoa