Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

ELY-keskukset pyytävät lausuntoja ehdotuksista uusiksi kalatalousaluejaoiksi

Kalatalouden yhteistyöryhmät ympäri Suomen ovat tehneet omien alueidensa kalatalouspalveluista vastaaville ELY-keskuksille (Varsinais-Suomi, Pohjois-Savo, Lappi) ehdotukset vesialueiden jakamiseksi nykyistä laajempiin kalatalousalueisiin. ELY-keskukset pyytävät lausuntoja näistä ehdotuksista 31.3.2017 mennessä.

Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen kalastuslain perusteella vesialueet jaetaan kalatalousalueiksi niiden omistussuhteista ja hallinnollisista rajoista riippumatta. Kalatalousalue muodostuu kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta ja sen aluetta määritettäessä on otettava huomioon kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen ja vaelluskalojen elinkierto.

Suomessa toimii kymmenen ELY-keskusten asettamaa alueellista kalatalouden yhteistyöryhmää, jotka ovat tehneet ehdotuksen kalatalousaluejaoksi. Ehdotusta ovat olleet tekemässä nykyisten kalastusalueiden edustajat ja suuri joukko kalatalouden toimijoita ja sidosryhmien edustajia. Ehdotus on koko maassa nähtävillä lausunnonantoa varten samanaikaisesti.

Suurimmat muutokset rannikolla ja Järvi-Suomessa

Tavoitteena on ollut vähentää nykyisten kalastusalueiden määrää, jotta kalakantojen hoito voidaan suunnitella riittävän suurina vesistöaluekokonaisuuksina. Tässä on onnistuttu hyvin, sillä nykyisten 225 kalastusalueen sijalle ehdotetaan 119 kalatalousaluetta. Ne jakautuvat maan eri osiin seuraavasti: Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden alueella 55 (ennen 103), Rannikon kalatalouspalveluiden alueella 37 (ennen 80) ja Pohjois-Suomen kalatalouspalveluiden alueella 27 (ennen 34). Vesialaltaan suurimmat kalatalousalueet olisivat rannikolla Länsi-Turunmaan kalatalousalue 2 111 km2  ja Kemiönsaaren kalatalousalue 1 318 km2, Pohjois-Suomessa Inari 2 196  km2 ja Koillismaa 1050 km2 sekä Järvi-Suomessa Ruunaa – Pielinen 1 226 km2 ja Orivesi 1 103 km2.

Uusi kalatalousaluejako voimaan vuonna 2019

Kalatalousalueiden toiminta alkaa vuoden 2019 alussa. Kalatalousalueiden jäsenten määrä vaihtelee vesien omistusrakenteen mukaisesti.

Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa. Kalatalousalue suunnittelee kalavarojen kestävää käyttöä ja hoitoa sekä laatii kalavesilleen käyttö- ja hoitosuunnitelman, minkä toteutumista se myös seuraa.

Kalatalousalueilla on keskeinen merkitys kestävän kalatalouden toteuttamisessa ja kalatalouden elinkeinojen edistämisessä. Hyvä suunnittelu varmistaa, että maamme kalavesiltä löytyy mahdollisuuksia kaupallisille kalastajille, vapaa-ajan kalastajille, kalastusmatkailijoille ja ravustajille.

Ehdotukset ovat nähtävillä ELY-keskuksen internetsivuilla:

Kuulutukset asiasta löytyvät myös ELY-keskuksen internetsivuilta. Kuulutuksissa on tiedot, mihin lausunnot kultakin alueelta tulee osoittaa.

  • Kuulutukset > Valitse sivun oikean ylälaidan aluevalinnasta haluamasi alue.

 

Lisätietoja antavat:

Rannikon kalatalouspalvelut: kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho p. 0295 022 650, sähköposti [email protected], ja johtava kalatalousasiantuntija Mikko Koivurinta p. 0295 021 080, sähköposti [email protected].

Järvi-Suomen kalatalouspalvelut: kalatalouspäällikkö Matti Sipponen p. 0295 024 600, [email protected] ja kalastusbiologi Hannu Salo p. 0295 025 095, [email protected]

Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut: kalatalouspäällikkö Pentti Pasanen p. 0295 037 107, sähköposti [email protected] ja johtava kalatalousasiantuntija Markus Huolila p. 0295 023 541, sähköposti [email protected] .


Alueellista tietoa