Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

ELY-keskuksen kautta Lappiin 9,6 miljoonaa euroa loka-joulukuussa (Lappi)

ELY-keskus rahoitti Lappiin loka-joulukuun aikana 144 hanketta, joihin se myönsi tukea yhteensä noin 8,2 miljoonaa euroa sekä teki 18 hankintaa noin 1,4 miljoonan euron edestä.

Yksittäisistä yrityshankkeista suurin tuki myönnettiin Star Arctic Oy:n hankkeeseen, jonka tavoitteena on käynnistää uudenlainen majoituskonsepti Saariselän alueelle. ELY-keskus on myöntänyt hankkeeseen yrityksen kehittämisavustusta.

Kehittämishankkeista suurimman tuen sai Rovaniemen kaupungin, Metsähallituksen ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteinen LuontoRovaniemi -hanke, jossa nostetaan esille brändityön, sähköisen tiedottamisen ja markkinoinnin avulla Rovaniemen alueen luonnon tarjoamia elämyksiä, terapeuttisia elementtejä, virkistys- ja hyvinvointivaikutuksia. Tavoitteena on kasvattaa matkailijoiden viipymää alueella sekä kehittää matkailun ympärivuotisuutta. Hankkeeseen on myönnetty rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Tekesin lokakuussa lanseeraama innovaatioseteli on ollut menestys Lapissa ja koko maassa; sen kysyntä on ylittänyt kaikki odotukset. Lapissa innovaatioseteli on myönnetty 44 yritykselle loka-joulukuun välisenä aikana. Määrä on maan kärkitasoa yritysten lukumäärään suhteutettuna. Setelin kohderyhmänä ovat erityisesti yritykset, jotka hakevat ensimmäistä kertaa innovaatiorahoitusta ja hyödyntävät ensimmäisen kerran innovaatiopalveluja. Setelin arvo on 5 000 euroa (+alv) ja sillä yritys voi ostaa innovaatiotoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluja valitsemaltaan palveluntarjoajalta.

Hankinnoista mittavin oli rakennusterveysasiantuntijan valmentava koulutus, joka on Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhteistyössä tekemä hankinta. Rakennusterveysasiantuntijan valmentava koulutuksen järjestäjänä toimii Lapin ammattikorkeakoulu, joka on yksi neljästä valtakunnallisesta organisaatiosta, joilla on kaikkiin koulutusohjelman sisältöjen järjestämiseen oleva lupa. Koulutusryhmässä on kuusi paikkaa Lapissa, viisi Oulussa ja kaksi Kajaanissa.

Rahoituskatsaukseen kootut tiedot sisältävät ELY-keskuksen kautta ohjautuvan EU-osarahoitteisen rahoituksen sekä suurimman osan kansallisesti rahoitetuista tuista ja hankinnoista.

Tutustu ELY-keskuksen rahoitus- ja hankintatilastoihin:
ELY-keskuksen Lappiin myöntämä rahoitus
Lapin ELY-keskuksen hankinnat

Lisätietoja:

  • Ylijohtaja Pirkko Saarela, puh. 0295 037 122, pirkko.saarela(at)ely-keskus.fi
  • Yrityksen kehittämisavustukset ja EAKR-kehittämishankkeet: yksikön päällikkö Eija Virtasalo, puh. 0295 037 150, eija.virtasalo(at)ely-keskus.fi
  • Innovaatioseteli: innovaatioasiantuntija Risto Lustila, puh. 0295 055 244, risto.lustila(at)tekes.fi

Alueellista tietoa