Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskuksen kautta Lappiin 40 miljoonaa euroa heinä-syyskuussa (Lappi)

ELY-keskus rahoitti Lappiin heinä-syyskuun aikana 70 hanketta, joihin se myönsi tukea yhteensä noin 9,9 miljoonaa euroa sekä teki 19 hankintaa noin 30,6 miljoonan euron edestä.

Matkailu kasvaa voimakkaasti ja tämä näkyy myös rahoituksen suuntaamisessa. Biotaloudessa metsä- ja energiasektoreilla on käynnistynyt useita hankkeita samoin kuin elintarvikealalla. Maahanmuuttajien kotoutumista edistetään sekä kehittämishankkeilla että koulutushankinnoilla.

Suurin tukisumma, noin 1,1 miljoonaa euroa, myönnettiin Rovaniemen koulutuskuntayhtymän, Eduro-säätiön ja Saura-säätiön toteuttamaan OSMA – Osaamista maahanmuuttajille työelämälähtöisesti -hankkeeseen. Hankkeessa kehitetään työelämälähtöinen kotoutumiskoulutuksen malli, jossa yhdistyy työtaitojen, työelämätaitojen ja suomenkielen samanaikainen oppiminen. Kokeilun tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työelämään kiinnittymistä. ELY-keskus on myöntänyt hankkeeseen Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta.

Toiseksi eniten tukea myönnettiin Erähotelli Nellim Oy:n hankkeeseen, jolla yritys laajentaa majoituskapasiteettiaan ja palveluitaan ulkomaista, erityisesti Aasian kysyntää varten. Hankkeeseen on myönnetty maaseuturahaston rahoitusta.

Suurimmat hankinnat ovat kohdistuneet heinä-syyskuussa tienpitoon. Hankinnat olivat viisivuotisia teiden hoidon ja ylläpidon alueurakoita ja niiden kokonaisarvo oli 27,6 miljoonaa euroa. Vuodelle 2016 kohdistuvia tienpidon hankintoja on tehty lähes 50 miljoonan euron arvosta.

Rahoituskatsaukseen kootut tiedot sisältävät ELY-keskuksen kautta ohjautuvan EU-osarahoitteisen rahoituksen sekä suurimman osan kansallisesti rahoitetuista tuista ja hankinnoista.

Tutustu ELY-keskuksen rahoitus- ja hankintatilastoihin:
ELY-keskuksen Lappiin myöntämä rahoitus
Lapin ELY-keskuksen hankinnat

Lisätietoja:
Ylijohtaja Pirkko Saarela, puh. 0295 037 122
Johtaja Jaakko Ylinampa, puh. 0295 037 199
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 

    
 


Alueellista tietoa