Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Elinkeinoelämän kehitysnäkymät paljon nykyistä paremmat, työllisyystilanteessa edelleenkin haasteita (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kokonaistilanne on selkeästi paranemassa. Näin arvioidaan tapahtuvan erityisesti Joensuun seudulla, jossa elinkeinoelämän tilanteen arvioidaan olevan vuoden päästä paljon parempi kuin nyt. Sen sijaan Pielisen Karjalassa ja erityisesti Keski-Karjalassa kehitysnäkymät eivät ole yhtä hyviä, joskaan ei niissäkään huonot. Sen sijaan työllisyystilanteen vähäiseen paranemiseen arvioidaan päästävän vasta vuoden päästä.  Erityisen suuri haaste kohdistuu nuorten työllisyyden ja pitkäaikaistyöttömien tilanteeseen. Toisaalta joissakin yrityksissä osaavan työvoiman saannissa on jo ongelmaa.

Osana puolivuosittain tehtyä valtakunnallista Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta Pohjois-Karjalan alue- ja seututason toimijat[1] arvioivat syyskuussa 2016 ELY-keskuksen johdolla jo 21. kerran elinkeinoelämän ja työllisyyden näkymiä Pohjois-Karjalassa seuraavan 6 kuukauden ja vuoden tähtäimellä.

Elinkeinoelämän myönteiset kehitysnäkymät ovat tulleet esille Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen ohella myös syksyn 2016 Pk-yritysbarometrissä. Pk-yritysten tilauskantojen vahvistuminen jatkuu erityisesti Joensuun seudun teknologiateollisuudessa, mikäli osaavan työvoiman saanti pystytään turvaamaan. Tärkeää on omien tuotteiden valmistuksen laajentaminen entistä enemmän alihankintatoiminnan rinnalle. Teknologiateollisuuden rinnalla myös rakennustoiminta jatkuu vilkkaana mm. sen seurauksena, kun Itä-Suomen yliopisto päätti keskittää opettajakoulutuksensa Joensuuhun. Suurena haasteena on yritysten jatkajien varmistaminen yritysten omistajanvaihdostilanteissa.

Työvoiman kysyntä on kasvamassa erityisesti SOTE- ja taloushallinnon aloilla. Myös ICT-aloilla avautuu runsaasti työpaikkoja. Muoviala on lisännyt työvoimaa mm. rekrykoulutuksen kautta ja tämä jatkunee myös tulevana vuonna. Suurena haasteena on työllisyyskehityksen kääntäminen jälleen parempaan suuntaan sekä erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien määrän vähentäminen. Haasteena on myös voimakkaasti kasvaneen akateemisen työttömyyden kääntäminen nopeasti laskuun. 

Maaseutualueilla maatalouden tilanne jatkuu vaikeana. Elinkeino joutuu entistä tiukemmalle tuottajahintojen pysyessä edelleen alhaisina. Maidon ylitarjonnan takia EU:ssa otetaan käyttöön maitotilojen kriisituki tuotannon vähentämiseksi. Tämän toivotaan korjaavan maidon tuottajahintoja. Maatalouden vaikeudet näkyvät myös kuntien verotulokertymissä. Syksyn hakukierros maatilainvestointeihin tuotti kohtuullisen määrän investointihakemuksia. Tulevaisuuden uskoakin on: Luonnonmukaisesti viljellyn pellon ala jatkaa kasvuaan.

Puukauppavuosi muodostunee ennätysvilkkaaksi. Puun kysyntä näyttää hyvältä syksyn ja tulevan talven kauppoja ajatellen.  Metsäteollisuuden isot investoinnit lähimaakuntiin lisäävät osaltaan uskoa metsätalouteen.

Yritysten ympäristöasioiden hallinta on vakaata. Yritysten ympäristökuormituksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia eikä niitä ole nähtävissäkään.

Pohjois-Karjala

Tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen

Tilanne 6 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen

Tilanne 12 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta

+

+

++

Työttömyyden määrä ja rakenne

-

0

+

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Lisätiedot

Johtaja Ritva Saarelainen, puh. 0295 026 168
Johtava asiantuntija Pekka Myllynen, puh. 0295 026 082
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


[1] Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja TE-toimisto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Finnvera Oyj Savo-Karjala, Pohjois-Karjalan kauppakamari, Pohjois-Karjalan Yrittäjät, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun Tiedepuisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Suomen metsäkeskus itäinen palvelualue sekä seudulliset elinkeinoyhtiöt (Josek Oy, Keti Oy ja Pikes Oy).


Alueellista tietoa