Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Alvettulan vanhan sillan suojelupäätös vahvistettu (Hämeen ELY-keskus)

Ympäristöministeriö on vahvistanut Hämeen ELY-keskuksen päätöksen Hämeenlinnan Hauholla sijaitsevan Alvettulan kylän vanhan sillan suojelemiseksi. Sillan omistaa Alvettulan vanhan sillan tien tiekunta. Silta on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä sekä osa Hauhonselän valtakunnallista kulttuurimaisemaa. Se on yksi Suomen kolmesta teräskaaribetonisillasta.

Vuonna 1916 valmistunut Alvettulan vanha silta liittyy Suomen tieliikenteen historiaan esimerkkinä ensimmäisistä teräsbetonisilloista, joita rakennettiin ratapihojen ja vesistöjen yli 1800–1900-lukujen vaihteesta alkaen. Sillan on suunnitellut insinööri Wäinö Wuolio ja se on rakennettu ns. Tapani-menetelmän mukaan suurista betonisista ontelotiilistä. Silta on kaksiaukkoinen, betoninen kolminivel-kaarisilta.

Alvettulan uusi silta valmistui vanhan sillan viereen vuonna 1974. Vanha silta korjattiin museosillaksi vuonna 1978. Se luovutettiin 4.9.1978 päivätyllä sopimuksella Hämeen tie- ja vesirakennuspiiriltä Alvettulan vanhan sillan tie -tiekunnan omistukseen. Sopimuksella vastuu sillan hallinnasta ja kunnossapidosta siirtyi tiekunnalle.

Alvettulan vanha silta oli Tiehallinnon museokokoelmakohde, mutta se poistettiin kohdeluettelosta vuonna 2009. Se ei kuitenkaan vähennä sillan valtakunnallista kulttuurihistoriallista arvoa. – Esityksen sillan suojelusta Hämeen ELY-keskukselle oli tehnyt Museovirasto.
 

Lisätiedot

lakimies Liisa Härmä, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 185


Alueellista tietoa