› Takaisin graafiseen esitykseen

Otsikko: Liikenne.

ELY-keskukset huolehtivat maanteiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta alueillaan.

Valtaosa tienpidosta on teiden hoitoa, kunnossapitoa, parantamista ja pienempiä tiehankkeita. Turvaamme teiden päivittäisen liikennöinnin kesä- ja talvihoidon toimenpiteillä. Lisäksi huolehdimme teiden kunnosta esim. päällysteitä uusimalla, parantamalla teiden rakenteita sekä korjaamalla siltoja ja kelirikosta kärsiviä sorateitä.

Usein kysyttyä liikenteestä

Hae lupaa, avustusta tai vahingonkorvausta 

ELY-keskus myöntää tienpidon lupia, antaa lausuntoja ja käsittelee vahingonkorvaushakemuksia. Myönnämme myös avustuksia yksityisteiden parantamiseen.

Etsi tietoa liikenneturvallisuuden parantamisesta

ELY-keskukset edistävät liikenneturvallisuutta mm. parantamalla liikenneympäristöä sekä ylläpitämällä nopeusrajoitusjärjestelmää. Talvisin liikenneturvallisuudesta huolehditaan oikea-aikaisella liukkaudentorjunnalla ja muulla talvihoidolla.

Etsi tietoa tiehankkeista

ELY-keskukset pyrkivät uusia teitä rakentamalla ja nykyisiä parantamalla lisäämään liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Tiehankkeet sisältävät mm. teiden, kävely- tai pyöräilyväylien, siltojen, tunnelien ja tievalaistuksen rakentamista ja parantamista.

Etsi tietoa tien kunnosta tai hoidosta

ELY-keskuksen tehtävänä on huolehtia maanteiden kunnosta siten, että toimivat ja turvalliset kuljetukset ovat mahdollisia koko maassa kaikkina vuorokauden aikoina. Hoidettavana on noin 78000 km maanteitä, josta moottoriteitä on noin 700 km, kevyenliikenteen väyliä noin 5000 km ja noin 14 800 siltaa.

Anna palautetta

Kysy neuvoa

Liikennetehtävien työnjako

ELY-keskukset toimivat Väyläviraston ohjaamina. Väylä huolehtii valtakunnallisen palvelutason toteutumisesta. ELY-keskus tilaa kaikki kunnossapito- ja rakentamistyöt kilpailutetuilta urakoitsijoilta.

Tieliikenteen liikenteenohjaustehtävistä vastaa valtion erityistehtäväyhtiö Traffic Management Finland Group (TMFG).

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaa liikenteen luvista, pätevyyksistä, valvonnasta ja turvallisuudesta.

TIETOA ALUEELTA

Liikenne - Keski-Suomi

Ajankohtaista:

ELY -keskus julkaisee Tienpidon ja liikenteen suunnitelman, jossa tarkastellaan liikenne ja infravastuualueen keskeisimpiä tehtäviä ja hankkeita käytössä olevien resurssien sekä alueellisten tarpeiden näkökulmasta.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2020 (ely-keskus.fi)

Tienpidon ja liikenteen näkymiä 2018 ( pdf, 2,5 Mt)
Tienpidon ja liikenteen näkymiä 2018 (issuu.com)

 

Keski-Suomen ELY- keskuksen liikenne ja infravastuualueen toimialue on Keski-Suomen maakunta, alueella on 23 kuntaa.  Toimialue käsittää kolme kaupunkiseutua ja maaseutumaisia kuntia. Maakunnan perinteisiä kivijalkoja ovat metsä- ja konepajateollisuus. Tulevaisuudessa alueella panostetaan voimakkaasti teknologian kasvualoihin. Alueella asuu noin 275 000 ihmistä ja väestömäärän ennustetaan lisääntyvän vuosittain.

Keski-Suomea halkoo kattava liikenneverkko. Alue sijoittuu päätieverkkojen 4 ja 9 solmukohtaan, mikä asettaa liikennejärjestelyille haasteita erityisesti voimakkaasti kasvavalla Jyväskylän seudulla. Päivittäisen liikennöitävyyden turvaamisen kannalta Keski-Suomessa keskeiseen rooliin nousevat alueen mäkiset maastot ja järviseudut.

ELY- keskuksen liikenne ja infravastuualue vastaa toimialueellaan tie- ja liikenneolojen suunnittelusta, tienpidon hankinnoista, julkisen liikenteen viranomaispalveluista.  Vuosittain toimintaan käytetty rahoitus on 33 milj.euroa, josta 83 % kohdentuu maantieverkon toimiin.Keski-Suomen ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi maanteiden kunnossapidon ja investointien hankintaa Itä-Suomen alueella.
 

Liikenne ja sosiaalinen media

Liikennevastuualue on avannut Twitter-tilin: ELY Liikenne K-S (@elyliiks), jossa twiitataan ajankohtaisista tie- ja liikenneasioista. Tule sinäkin seuraamaan meitä!


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)
Huom. kesällä 2.7.-14.8. ma-pe klo 9-14

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.
Huom. kesällä 1.7.-14.8. klo 12-15

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Oikopolut

Liikenteen asiakaspalvelu -usein kysyttyä.

Ehdotusapuri.

ALUEELLISET LINKIT