› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset vastaavat Liikenneviraston ohjaamina maantieliikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta alueillaan.

ELY-keskukset hoitavat maanteiden ja niihin liittyvien laitteiden ja varusteiden kunnossapidon sekä edistävät tieliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parantamalla maanteitä ja rakentamalla kevyen liikenteen väyliä. Kaikki kunnossapito- ja rakentamistyöt tilataan urakoitsijoilta.

ELY-keskukset myöntävät liikenteeseen liittyviä lupia ja yksityistieavustuksia. Joukkoliikenteen järjestämisessä ELY-keskuksilla on keskeinen rooli. ELY-keskukset osallistuvat liikennejärjestelmätyöhön yhteistyössä kuntien ja maakuntien kanssa. ELY-keskusten tehtävänä on tuoda esiin valtakunnalliset linjaukset ja sovittaa niitä alueen liikennejärjestelmän tarpeisiin.

TIETOA ALUEELTA

Liikenne - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tarjoaa liikenteen palvelut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueille. Alue on maantieteellisesti laaja ja luonnonolosuhteiltaan vaihteleva. Liikennejärjestelmäsuunnittelulla, tieverkon kunnossapidolla ja liikenneturvallisuuden edistämistoimilla varmistetaan paitsi elinkeinoelämän tarpeet myös hyvä ja turvallinen asuminen ja eläminen. 

Liikennepalveluita Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa tarjoaa  liikenne ja infrastruktuuri  -vastuualue. Liikenteen asiakaspalvelu ja tienkäyttäjän linja palvelevat kaikissa liikenteeseen liittyvissä asioissa ja opastavat ELY-keskuksen palveluiden käytössä. 
 

Ajankohtaista
 

Nelostie kuntoon Oulun ja Kemin välillä - korjausvelan pysäyttämiseen panostetaan

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2016 – 2020 on valmistunut. Suunnitelmassa on esitetty tienpidon ja liikenteen toimintalinjat suunnittelukaudella. Lisäksi suunnitelma sisältää kuluvan vuoden merkittävimmät työkohteet sekä osan tulevista investointihankkeista.

ELY-keskus panostaa suunnitelmakaudella korjausvelan pysäyttämiseen, tiestön päivittäisen liikennöitävyyden turvaamiseen, pääteiden ylläpitoon, liikenneturvallisuuteen, liikenteen hallintaan ja joukkoliikenteen toimintakykyyn. Liikennejärjestelmää voidaan suunnitelmakaudella kehittää erityisesti hankkeilla, joille on myönnetty erillisrahoitusta (mm. korjausvelka- ja EAKR- rahoitus). Suunnitelmakaudella käynnistyy ELY-keskuksen toimialueella myös suuri kehittämishanke valtatie 4 välillä Oulu - Kemi. Lisäksi kaksi suurta kehittämishanketta, valtatien 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit sekä valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani-Vartius jatkuvat.
 

 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ota yhteyttä

Yhteydenottolomake

Liikenteen asiakaspalvelu
liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
0295 020 600 ma-pe klo 9-16  Huom! 20.6.-12.8.2016 klo 9 - 14!

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista, 24 h

Puhelut maksavat lankapuhelimesta paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran. 

Oikopolut