Tiehankkeet Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista ja niiden suunnittelusta Etelä-Savon, Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla.

Liikennevirasto vastaa isojen rakentamishankkeiden toteuttamisesta. Nämä hankkeet ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus- ja parantamishankkeista.

TIEHANKKEET

Suunnitteluhankkeet

Suunnitteluhankkeet lossien korvaamiseksi silloilla

Rakenteilla olevat tiehankkeet

Valmistuneita tiehankkeita

Päivitetty

ota yhteyttä

oikopolut