Kuulutukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset – Uusimaa

Sivulla ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia.

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Ehdotus vesialueiden jakamiseksi kalatalousalueiksi
Kuulutus (pdf) Alueelliset kalatalouden yhteistyöryhmät ovat tehneet ELY-keskukselle kalastuslain 22 §:n ja 33 §:n mukaisen ehdotuksen kalatalousaluejaoksi.
Ehdotus liiteasiakirjoineen on nähtävillä 31.3.2017 asti.
Kaakkois-Suomi, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa

Liikenne ja infrastruktuuri

Ympäristö- ja luonnonvarat

YVA-kuulutukset

Pilaantuneen maaperän puhdistamispäätösten kuulutukset

Melua ja tärinää päätösten kuulutukset

Velvoitetarkkailuja koskevat kuulutukset

 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

oikopolut