Yhteistyössä

Tulevaisuuden työmarkkinat

Valtakunnallinen kohtaanto-teeman ESR+ -koordinaatiohanke

kuvituskuva

Euroopan unionin osarahoittama

Oikopolut

Kohtaannon alueellinen verkostotyö ja koulutus

Tulevaisuuden työmarkkinat -koordinaatiohanke yhdistää valtakunnalliset ja alueelliset työllistämisen parissa työskentelevät toisiinsa ja järjestää niin valtakunnallisia kuin alueellisia koulutuksia työllistämisen ja kohtaannon aihepiireistä. Järjestettävät koulutukset ja muut tapahtumat löytyvät Tapahtumat -välilehden alta.

Aluekoordinaattorien työtehtävät

Alueellisesta verkostotyöstä ovat vastuussa viisi omaan alueeseensa erikoistunutta aluekoordinaattoria. Heidän tehtäviinsä kuuluu:
●    Oman alueensa toimijoiden yhdistäminen, alueen verkoston luominen ja parhaiden toimintamallien levittäminen omalle alueelle ja omalta alueelta koko Suomeen.
●    Olla linkkinä kohtaanto-hankkeiden alueellisen ja valtakunnallisen työn välillä. He tukevat alueilla jo tehtävän kohtaantotyön kehittämistä ja ohjaavat uusien kohtaanto-hankkeiden käynnistämistä siten, että päällekkäisiä hankkeita ei synny.
●    Auttaa kohtaanto-hankkeisiin osallistuvia hahmottamaan keskeiset alueelliset ja ylialueelliset haasteet.
●    Ohjata ja tukea alahankkeita osallistumalla niiden ohjausryhmätyöskentelyyn, fasilitoimalla alahankkeiden ja muiden toimijoiden yhteistyötä.
●    Tukea niissä syntyvien toimintamallien, palveluiden ja tuotteiden hyvien käytäntöjen levittämisessä sekä tulosten juurruttamisessa.
●    Järjestää alueellisia koulutustilaisuuksia alueen kohtaannon parissa työskenteleville henkilöille (TE-palvelut, työllisyyden kuntakokeilut, yritysten ja työnhakijoiden parissa työskentelevät henkilöt valtiolla ja kunnissa).

Tavoitteena on alueellisten toimenpiteiden saumattomuuden, vaikuttavuuden, tunnettuuden ja selkeyden lisääminen sekä ylialueellinen yhteistyö.

Suomen kartta, johon on merkitty hankkeen koordinaattoreiden toimipisteet sekä aluejaot (Pohjois-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Etelä-Suomi ja Uusimaa)

Aluekoordinaattorien yhteystiedot löytyvät Ota yhteyttä -välilehden alta.

Valtakunnallinen verkostotyö ja koulutus

Valtakunnallisen työnvälityksen kehittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa on yksi hankkeen keskeisistä valtakunnallisista tehtävistä.

Alueellisten verkostojen tukena on koordinaatiohankkeen valtakunnallinen verkosto. Verkostossa seurataan kansallisia ja kansainvälisiä työmarkkinoiden megatrendejä ja suunnitellaan kohtaannon pitkäjänteistä kehittämistä. Siellä jaetaan myös alueellisia kokemuksia ja oppeja kohtaantotyöstä TE24-uudistukseen valmistautumisessa ja uudistuksen toteuttamisessa.

Valtakunnalliset koulutukset kohdennetaan osin toimijakentän johdolle ja osin työnhakija- ja työnantajakentässä toimiville henkilöille. Koulutusten sisällöt koostuvat tiedolla johtamisen kokonaisuuden tietosisällöistä ja hyvien toimintamallien jakamisesta. Niiden tavoitteena on lisätä ymmärrystä kohtaannosta ja kohtaanto-ongelmien ratkaisuista.

Järjestettävät valtakunnalliset koulutukset löytyvät Tapahtumat -välilehden alta.

 

Päivitetty: 19.03.2024