Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Pirkanmaan järvien vedenkorkeudet nousussa, tulvista ei vaaraa (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaalla on järvissä vuoden aikaan nähden keskimääräistä enemmän vettä, vaikka lunta on talven aikana ollut tavanomaista vähemmän. Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet nousevat kesäkorkeuksiin toukokuussa.

Pirkanmaalla lumien sulaminen alkoi jo helmikuun lopulla eikä lopputalvella enää saavutettu tavanomaisia lumen vesiarvoja. Lumeen sitoutunut vesimäärä oli enimmillään helmikuun alkupuoliskolla, kun yleensä talvena suurimmat lumen vesiarvot mitataan maaliskuun loppupuoliskolla.

- Sademäärät Pirkanmaalla ovat olleet tänä talvena jopa tavanomaista suurempia, mutta sateet ovat etenkin lopputalvesta tulleet vetenä, toteaa ylitarkastaja Diar Isid Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

Lumen vesiarvot olivat maaliskuun puolessa välissä Pirkanmaan pohjoisia osia lukuun ottamatta kauttaaltaan jopa 70 % ajankohdan keskimääräisiä arvoja pienempiä. Huhtikuussa lunta oli enää vain paikoittain. Pohjois-Pirkanmaalla oltiin lähempänä keskimääräisiä arvoja jääden kuitenkin niistä 10-20 %.

Pohjois-Pirkanmaan järvet korkeimmillaan huhti-toukokuun vaihteessa

Pohjois-Pirkanmaalla lumien sulaminen lähti käyntiin jo helmikuun aikana, mutta varsinaisesti suurin sulamisryöppy oli huhtikuun alussa. Ennusteen mukaan kevään suurimmat vedenkorkeudet ovat samaa luokkaa kuin keskimäärin, mutta ne saavutetaan jopa 3 viikkoa keskimääräistä aikaisemmin. Iso-Tarjanteen (Palovesi, Ruovesi, Tarjannevesi ja Vaskivesi-Visuvesi) vedenkorkeus nousee nykytasosta 20 cm ollen huipussaan toukokuun alussa. Iso-Tarjanteeseen laskevien Toisveden ja Kitusjärven vedenkorkeushuiput nähtäneen jo tämän tai ensi viikon aikana. Keurusselän ja sen alapuolisen Kotaselän vedenkorkeudet ovat nousussa vielä toukokuun alkuun saakka nousten nykytasosta noin 20-30 cm. Ennusteen mukaan Keurusselän ja Kotaselän vedenkorkeuksien huippu tulee olemaan noin 5 cm keskimääräistä suurempi.

Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet edellä tavanomaista aikataulua

Säännöstellyissä järvissä tehdään keväisin tilaa sulamisvesille laskemalla vedenkorkeuksia, mutta tänä keväänä ei ole ollut tarvetta varautua tulviin Kokemäenjoen alaosalla. Vähäisen lumimäärän ja aikaisen kevään vuoksi Pirkanmaan keskeisten säännösteltyjen järvien (Näsijärvi, Pyhäjärvi, Vanajavesi, Kyrösjärvi) vedenkorkeuksia ei laskettu niin paljon kuin tavanomaisena vuonna. Nykyiset vedenkorkeudet ovat tyypillisiä vasta toukokuun alkupuolella.

Sekä Näsijärven että Pyhäjärven vedenkorkeuksia on laskettu mahdollisimman vähän lupaehtoja puitteissa. Vedenkorkeudet olivat alimmillaan huhtikuun alussa ja ovat tällä hetkellä nousussa. Näsijärven vedenkorkeus on 44 cm ja Pyhäjärven 24 cm ajankohdan keskimääräistä korkeampi. Vanajavedellä vedenkorkeutta on nostettu jo maaliskuun alussa. Kyrösjärvellä vedenkorkeus on noin 13 cm ajankohdan keskimääräistä korkeampi. Harjavallan voimalaitoksen uudistusprojektin työt jatkuvat edelleen, mikä on näkynyt Rauta- ja Kuloveden korkeuksien tavanomaista suurempana vaihteluna.

Pohjois-Pirkanmaan runsaan vesitilanteen johdosta Näsijärveen tuleva vesimäärä pysyy melko suurena ainakin toukokuun ajan. Kesäajan vedenkorkeudet saavutetaan näillä näkymin Näsijärvellä kesäkuun alussa, Pyhäjärvellä toukokuun aikana sekä Vanajavedellä ja Kyrösjärvellä toukokuun alussa.

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan järvien havaitut vedenkorkeudet 14.4.2015. Suluissa on esitetty vedenkorkeuden erotus (m) vuosien 1970-2014 keskimääräiseen arvoon.

14.4.2015

Korkeus merenpinnasta

NN+m

Näsijärvi, Tampella (s)

94,79 (+0,44)

Pyhäjärvi, Näppilä (s)

76,67 (+0,24)

Vanajavesi, Toijala (s)

79,26 (+0,55)

Kyrösjärvi (s)

82,83 (+0,13)

Kukkia, Pälkäne (lt)

86,59 (+ 0,14)

Mallasvesi, Apia (lt)

84,03 (+0,14)

Keurusselkä (lt), Mänttä

105,56 (+ 0,43)

Kitusjärvi, Virrat (lt)

116,28 (+ 0,38)

Tarjannevesi, Visuvesi (lt)

96,06 (+ 0,35)

Toisvesi (lt)

98,21 (+ 0,45)

s = säännöstelty, lt = luonnontilainen

Lisätietoja:

Seuraa meitä Twitterissä:

www.twitter.com/pirvesi (Vesiasiat Pirkanmaalla)

www.twitter.com/pirkanmaanely (Pirkanmaan ELY-keskus)

 


Päivitetty