Tiedotteet 2018

Kerro ovatko tulvariskialueet ja tulvientorjuntasuunnitelmat kohdallaan (Kaakkois-Suomi)
 

Kuuleminen uudesta tulvariskien arviosta on meneillään; Kaakkois-Suomen tulvariskialueisiin ei ehdoteta muutoksia

Lain mukaan tulvariskien arviointi on uusittava vuoden 2018 aikana. Nyt tehdyn arvioinnin perusteella ELY-keskus on valmistellut ehdotukset Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien tulvariskialueiksi. ELY-keskus ei esitä muutoksia merkittäviin tulvariskialueisiin Kaakkois-Suomessa, eli vuonna 2018 merkittävät tulvariskialueet ovat samat kuin vuonna 2011.

Kuulemisessa halutaan vastauksia siihen, ovatko ehdotuksen merkittävät tulvariskialueet ne alueet, joille vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Ovatko tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet kohdallaan? Mitä pitäisi muistaa ottaa huomioon tulvariskien hallintasuunnitelmaan tehtäessä? Mitkä asiat tulisi ehdottomasti käsitellä?

Kymijoen alaosa sekä Haminan ja Kotkan rannikkoalue nimetty tulvariskialueiksi

Ministeriö nimesi merkittävät tulvariskialueet ELY-keskusten ehdotusten perusteella vuonna 2011. Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa on otettu huomioon tulvien todennäköisyys sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Vahinkojen arvioinnissa on otettu huomioon ihmisten terveys ja turvallisuus, välttämättömyyspalvelut kuten vesihuolto tai tieliikenne, yhteiskunnan kannalta tärkeä taloudellinen toiminta, ympäristö ja kulttuuriperintö.

Kaakkois-Suomessa tulvariskialueita ovat näillä kriteereillä Kymijoen alaosa ja Haminan ja Kotkan rannikkoalue. Riskialueista on tehty tulvakartat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat. Tulvakartoista käy ilmi, minne tulva voi levitä ja millaista vahinkoa se voi aiheuttaa. Hallintasuunnitelmissa esitetään toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.

Kuulemisen jälkeen

Maa- ja metsätalousministeriö nimeää loppuvuodesta 2018 ELY-keskusten ehdotusten perusteella merkittävät tulvariskialueet Suomessa ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liittojen ehdotusten perusteella. Merkittäville tulvariskialueille tehdään tulvavaara- ja tulvariskikartat vuoden 2019 loppuun mennessä sekä suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Nyt nähtävillä olevat ehdotukset koskevat vain vesistötulvia ja merenpinnan nousua. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat vuoden 2018 aikana hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä, aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Nähtävillä olevat asiakirjat

Etelä-Karjalaa ja Kymenlaaksoa koskevat ehdotukset tulvariskialueiksi sekä asiakirjat tulvariskien hallinnan suunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta ja niiden laatimisen aikaisesta osallistumisesta ovat nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kunnissa sekä osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.
 

Lisätiedot Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa:

- Johtava vesitalousasiantuntija Jukka Höytämö, p. 0295 029 235
- Vesistöpäällikkö  Visa Niittyniem, p. 0295 029 260
s-posti:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty