Navigointivalikko
Valtakunnallisia uutisia

Valtakunnallisia uutisia

UUTISIA

Leiriytyminen ja tulenteko jokaisenoikeudella - ota huomioon ainakin nämä asiat

Leiriytyminen ja tulenteko jokaisenoikeudella - ota huomioon ainakin nämä asiat Kuvaaja Matti Hietala Jokaisenoikeudella saa telttailla siellä missä liikkuminenkin on sallittua. Taajamissa maankäyttö rajoittaa huomattavasti tätä oikeutta, koska telttailusta ei saa aiheutua ”vähäistä suurempaa...

Valtakunnallisia ympäristökasvatuksen avustuksia erityisesti vesiimme liittyviin hankkeisiin

Valtakunnallisia ympäristökasvatuksen avustuksia erityisesti vesiimme liittyviin hankkeisiin Miten joki ja sen valuma-alue liittyvät toisiinsa? Miten paljon lähijärvessämme on mikromuoveja ja mistä ne tulevat? Millaista elämää vedessä on? Miten saadaan ihmiset entistä innokkaammin mukaan...

Hyljekorvausten haku aukeaa ja uudet investointitukitasot tulevat voimaan

Hyljekorvausten haku aukeaa ja uudet investointitukitasot tulevat voimaan Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta kaupallisille kalastajille maksettavien hyljekorvausten hakumenettely aukeaa kesäkuussa, ja haettaviksi tulevat vuosien 2022 ja 2023 korvaukset. Lisäksi EMKVR:n...
Lisää uutisia
Valtakunnallisia uutisia
null Onko laiturin rakentaminen ajankohtaista?

Onko laiturin rakentaminen ajankohtaista?

Rannan omistajalla tai haltijalla on yksityistä tarvetta varten oikeus rakentaa laituri, joka voi ulottua toisenkin omistamalle vesialueelle. Laiturin voi rakentaa, vaikka ei olisikaan vesialueen omistaja tai osakas.

Laiturin paikka ja sen malli tulee valita huolella. Valintaan vaikuttavat muun muassa rannan muoto, veden korkeus ja laiturin käyttötarkoitus. Laituri tulisi rakentaa tontin edustalle niin, ettei laituri tai sen käyttäminen rajoita naapuritontin käyttöä. Laituri on syytä sijoittaa mahdollisimman kauas naapurin rajasta ja se pitää suunnata mahdollisimman haitattomasti. Ennen laiturin rakentamista asiasta on tärkeää neuvotella lähinaapureiden kanssa ja ottaa huomioon näiden esittämät mielipiteet, sillä laiturin rakentaja on vastuussa rakennelmiensa aiheuttamista haitoista.

Käytetäänkö laituria veneellä rantautumiseen vai auringonottoon?

Laiturin käyttötarkoitus määrittää laiturin mallin ja koon valintaa. Venelaituri vaatii aivan erilaista rakennetta kuin oleskelukäyttöön tuleva laituri. Yleisesti suositellaan, että tavallinen mökkilaituri eli kevytrakenteisen pukkien tai paalujen päällä oleva laituri olisi korkeintaan 10–15 metriä pitkä ja kaksi metriä leveä. Laiturin tulee rakenteensa puolesta olla mahdollisimman avoin niin, että veden virtauksia ei oleellisesti rajoiteta. Jokainen ranta on kuitenkin olosuhteiltaan erilainen, mikä tulee huomioida suunnittelussa. 

Pitääkö laiturille hakea lupa?

Jos laiturin rakentaminen aiheuttaa haittaa vesialueen omistajalle, vesistölle tai naapurille tai se tehdään yleiseen käyttöön, laiturin rakentaminen edellyttää aluehallintoviranomaisen lupaa. Suurehkoihin laitureihin saatetaan tarvita myös kunnalta toimenpidelupa. Lupa saatetaan tarvita myös, jos laiturista aiheutuu haittoja, joita ei ole etukäteen pystytty sopimaan naapurien kanssa. 
Lisätietoja laiturin rakentamisesta saa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, ELY-keskuksesta sekä vesi.fi-palvelusta.

Lue lisää

Rantojen kunnostus (vesi.fi)
 

Lisää uutisia

Alueellista tietoa


Päivitetty: 30.05.2024