Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Rajajoilla tehtiin kalastuskaudella runsaasti tarkastuksia (Lappi)

Kalastuskaudella rajajoilla tehtiin yli tuhat tarkastusta. Rikkomuksia ja puutteita tavataan harvemmin. Rajajoilla kalastusta on jouduttu rajoittamaan monin tavoin erityisesti lohikantojen heikkenemisen vuoksi.

Tornionjoen valvontaa tehostettu

Tornionjoella toimenpiteisiin johtaneet tapaukset ovat vuosien mittaan vähentyneet. Valvontamäärät ja -resurssit on pystytty pitämään aiempien vuosien tasolla ja sillä näyttää olevan vaikutusta säädösten noudattamisessa.

Tornionjoella kalastuslupia tarkastettiin ruotsalaisten kanssa yhteensä 780. Kalastusrikkomuksia havaittiin 18 tapauksessa esimerkiksi kalastusluvan puututtua. Ruotsin valvonnassa toimia aiheuttivat kahdessa tapauksessa puuttuva aluelupa, sekä Muonionjoella tavattu luvaton nuottaus ja verkkokalastus yksittäisinä tapahtumina.

Jatkossa voimaan tuleva lohen ja taimenen saalisilmoitusvelvollisuus voi myös lisätä valvontatoimia. Tornionjoella rauhoitettuja taimenia saadaan aiempaa enemmän, ja keskeistä jatkossa ovatkin tavat, joilla kalat vapautettaessa säilyvät hyväkuntoisina.

Tenolla valvottiin lohenkalastuskiellon noudattamista ja kyttyrälohen poistopyyntiä

Tenolla kokonaan rauhoitetun lohen kalastuksesta tehtiin kaksi rikosilmoitusta. Pienemmistä rikkomuksista annettiin huomautuksia kahdelle kalastajalle. Tenolla kalastuslupatarkastuksia tehtiin 145, joista paikallisten lupia oli 15. Verkkotarkastuksia tehtiin yhteensä 14.

Alkukesästä valvonnassa keskityttiin erityisesti lohenkalastuskiellon valvontaan. Myöhemmin kesällä tehtiin lupatarkastuksia ja valvottiin kyttyrälohien pyyntihankkeita. Yhteispartiointi Norjan valvojien kanssa oli aktiivista.

Kyttyrälohen poistopyynnissä oli mukana 13 pyyntihanketta. Käytännössä hankkeissa työskennelleiden noin 60 pyytäjän kyttyrälohisaaliiksi on arvioitu yhteensä 8 000–10 000 kyttyrälohta.

Tenojoella valvontakausi kesti toukokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin asti.

Näätämöjoella kalastajien luvat kunnossa

Näätämöjoella viehekalastuksessa ei havaittu ongelmia. Verkkokalastuksessa pientä huomautettavaa oli mm. pyydysten sijoittelun suhteen. Valvonnassa tarkastettiin yhteensä 172 kalastajan luvat, joista paikallisten jokilupia oli 19. Verkkotarkastuksia tehtiin 38.

Valvonnan painopisteenä olivat paikallisten verkkokalastuksen valvonta ja matkailukalastajien kalastuslupien tarkistaminen. Myös Näätämöllä partiointia tehtiin yhteistyössä Norjan kanssa.

Näätämöjoen kalastuksenvalvonta tapahtuu erämaaolosuhteissa. Valvontaa tehdään yhteistyössä rajavartiolaitoksen ja Metsähallituksen kanssa.

Valtioiden väliset sopimukset ohjaavat kalastusta ja valvontaa

Lapin ELY-keskus järjestää Suomen ja Norjan välisten kalastussopimusten mukaisesti Teno- ja Näätämöjoen kalastuksen valvonnan sekä osallistuu kyttyrälohien pyyntihankkeiden ohjaukseen, valvontaan ja kalastussääntöneuvotteluihin. Tornionjoen kalastuksen valvonnan ELY-keskus järjestää Suomen ja Ruotsin rajajokisopimuksen mukaisesti.

Sopimusten mukaan naapurivaltiot asettavat omat valvojansa, jotka voivat suorittaa valvontaa yhteispartiointina.

Lisätietoja:  

  • ​​​​​​​Tornionjoki: Kalatalousasiantuntija Jouni Hiltunen, p. 0295 037 046
  • Tenojoki, Näätämöjoki: Kalatalousasiantuntija Kare Koivisto, p. 0295 037 067
  • sähköposti: [email protected]