Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Ravinteiden kierrätys oli esillä Okra-maatalousnäyttelyssä

Maa- ja metsätalousministeriö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus osallistuivat Okra-maatalousnäyttelyyn yhteisellä Ravinteet kiertoon -pisteellä, joka oli osa MMM:n hallinnonalan yhteisosastoa. Esillä olivat Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma ja Ravinnekiertotuki. 5.–8.7. Oripäässä järjestetty Okra kokosi neljän päivän aikana noin 83 000 kävijää.

Sanna Tikanderia (keskellä) ja Anja Norjaa (oikealla) Luonnonvarat-ohjelmalavalla haastatteli MMM:n Hannakaisa Markkanen (vasemmalla).

Erityisasiantuntija Sanna Tikander maa- ja metsätalousministeriöstä toi esiin yhteisosaston ohjelmalavalla, että ravinteiden kierrätys on ratkaisu aikamme viheliäisiin ongelmiin. Hänen mukaansa ravinteiden kierrätys koskee ihan jokaista – yksilötasolla ravinteita syntyy biojätteistä ja jätevesilietteistä, kun taas suurimmat ravinnevirrat liikkuvat kotieläintuotannon lannassa, jossa on laaja hyötypotentiaali.

"Ravinteiden kierrätys on osa kokonaisturvallisuutta ja ruokaomavaraisuutta sekä sen avulla voidaan ratkaista ilmasto- ja vesistöhaasteita. Ravinteiden kierrätys luo myös elinvoimaa maaseudulle", Tikander sanoi.

Uudessa hallitusohjelmassa ravinteiden kierrätys on esillä niin Itämeren suojelun, huoltovarmuuden kuin maaseudun elinvoimaisuuden näkökulmasta.

Kehittämisasiantuntija Anja Norja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta toimii koordinaattorina valtakunnallisessa Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmassa, josta rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja. Hän kannustaa yrityksiä ottamaan häneen yhteyttä matalalla kynnyksellä ravinteiden kierrätykseen liittyvistä hankeideoistaan. Jo toteutuneissa hankkeissa on ollut Norjan mukaan hyviä kehityspolkuja.

"Ensimmäinen hanke on saattanut olla toteutettavuustutkimus, jonka jälkeen sitä on kehitetty pidemmälle. Jotkin hankkeet ovat edenneet jopa investointiin ja tuotannollisen toiminnan aloittamiseen", Norja kertoi.

"Biokaasutuotannossa pitää aina muistaa ravinnekiertonäkökulma"

Ravinnekiertotukea myönnetään biokaasulaitoksille, jotka tuottavat biokaasutuotannon mädätteestä markkinoille kierrätyslannoitevalmisteita. Projektipäällikkö Olli Salo Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta kertoi, että tuen avulla lannan energiapotentiaali saadaan käyttöön ja ravinteet saadaan siirrettyä ylijäämäalueilta kustannustehokkaasti alijäämäalueille. Tuensaajat ratkaistaan tarjouskilpailulla, joka käydään syksyllä 2023.

Biokaasutuotannolla on maa- ja metsätalousministeriön ylitarkastajan Veli-Pekka Reskolan mukaan valoisat näkymät.

"Maatiloilla on tehty yhä enemmän investointeja biokaasutuotantoon ja tämä kehitys jatkuu. Energiantuotannon lisäksi sillä voidaan ratkaista maatilojen lannoitehaasteita. Biokaasutuotannossa pitää aina muistaa ravinnekiertonäkökulma", Reskola painotti.

Ravinteet kiertoon -pisteellä riitti kuhinaa muun muassa tietovisailun merkeissä.

Ravinteet kiertoon -pisteellä asiantuntijat esittelivät ravinteiden kierrätyksestä kiinnostuneille yrityksille ja toimijoille erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Kuhinaa osastolla riitti – esimerkiksi ravinnekierrätys-tietovisaan vastasi lähes 400 kävijää. Pisteellä sai myös tutustua kokeiluohjelmasta rahoitusta saaneiden hankkeiden näytteisiin kierrätyslannoitevalmisteista, turpeettomista kasvualustoista sekä maanparannuskuiduista. Pisteellä vieraili myös uusi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Oripään lentokentällä vuodesta 1980 asti järjestetty Okra on yksi Suomen suurimpia maatalousnäyttelyitä. Vuoden 2023 tapahtumassa oli mukana yli 500 näytteilleasettajaa. Tapahtumassa oli esillä erilaisia koneita, laitteita, tuotteita ja palveluita maatalousalan ammattilaisille. Elämyksiä riitti koko perheelle, sillä näyttelyalueella oli erilaisia kotieläimiä, kuten lehmiä, lampaita ja hevosia.

Lue lisää valtakunnallisesta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta: https://www.ely-keskus.fi/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma-2020

Pisteellä sai tutustua kierrätysravinteisiin, turpeettomiin kasvualustoihin ja maanparannuskuituihin.
Okrassa oli erilaisia kotieläimiä, kuten nautoja.

Lisätietoja

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Anja Norja, kehittämisasiantuntija, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 0295 027 587, [email protected]
Sanna Tikander, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö, 0295 162 178, [email protected]

Ravinnekiertotuki biokaasulaitoksille

Olli Salo, projektipäällikkö, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 0295 022 073, [email protected]
Veli-Pekka Reskola, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, 0295 162 193, [email protected]
Karoliina Pietiläinen, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö, 0295 162 017, [email protected]