Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kymenlaakso muutosten myllerryksessä – Liikennejärjestelmäpäivä kokosi toimijat pitkästä aikaa yhteen (Kaakkois-Suomi)


Ihmisiä kuuntelemassa esitystä kokoustilassa selät kuvaajaan päin.


30.11.2023 Kouvolassa pidetty Kymenlaakson liiton, Kymenlaakson kauppakamarin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen järjestämä liikenteen ja kuljetusten nykytilaa ja kehittämistä käsittelevä liikennejärjestelmäpäivä kokosi alueen liikennejärjestelmätyöhön liittyviä tahoja Kouvolan Kohoa Synergiakeskukseen.

– Aluettamme haastaa globaali tilanne ja liikennemääriin voimakkaasti vaikuttaneet venäjään kohdennetut pakotteet ja aivan viime aikoina raja-asemien totaaliset sulkemiset. Vaikutukset heijastuvat alueemme liikenneverkoille, jossa liikennemäärät ovat 2000-luvun alhaisimpia. Vaikka liikennemäärät ovatkin vähentyneet, ei tämä poista alueemme liikenneverkkojen eli teiden, ratojen sekä terminaalien ja satamien merkitystä alueemme ja koko Kaakkois-Suomen ja itäisen suomen elinkeinoelämälle, kertoi liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Jussi Kailasto Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Huoltovarmuus korostuu liikennepolitiikassa

Liikennejärjestelmäpäivä jakautui kahteen isoon teemaan: Liikennepolitiikka ja rakennemuutokset ja Kymenlaakso muutosten myllerryksessä.

Tapahtuman ensimmäisessä osassa kuulimme muun muassa valtakunnallisen Liikenne12 liikenne- ja viestintävaliokunnan ohjausryhmässä toimivan Sheikki Laakson puheenvuoron suunnitelman etenemisestä ja parhaillaan lausuntokierroksella olevasta suunnitelman investointiohjelmasta. Alueen toimijoilla on nyt mahdollisuus ottaa kantaa investointiohjelman sisältöön osoitteessa lausuntopalvelu.fi.  Varsinainen L12-suunnitelma valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä, ja se hyväksytään keväällä 2025.

Alustavien tietojen mukaan suunnitelmassa tulee korostumaan muun muassa huoltovarmuuteen liittyvät asiat kuten väyläverkon toimintavarmuus ja kriittinen infra. Hallitusohjelmassa esitetyt säästöt vähentävät rahoitusta kaikilla hallinnonaloilla, mutta liikenteen merkitys on ohjelmassa tunnistettu ja leikkaukset liikenteen rahoitukseen ovat vähäisemmät.

– Kymenlaakson kannalta merkittävin alueen esiintuoma kohde on edelleen investointiohjelmassa, mutta sen status on muuttunut. Mielenkiinnolla odotamme valtatie 15:een liittyviä kirjauksia tulevissa päätöksissä, Kailasto toteaa.

Keskuskauppakamarin viestin alueelle toi johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Karjalainen. Kymenlaakson alueen mahdollisuuksina on selvästi tunnistettu puhtaan siirtymän hankkeiden investoinnit. Päivän puheenvuoroissa palattiin useampaan kertaan Kotkan seudun akkuteollisuuteen liittyviin positiivisiin näkymiin, ja mahdollinen lisääntyvä liikenne tähän liittyen nähtiin myönteisenä haasteena.

Suomi kiinnostaa monia toimijoita stabiilin ja kunnianhimoinen yhteiskunnan vuoksi, jolla on hyvät raaka-ainevarannot ja saatavuus sekä toimitusvarmaa puhdasta energiaa, mutta esimerkiksi akkuteollisuuteen liittyen on kuitenkin tunnistettuina haasteina toimitusketjut ja alueemme maantielogistiikkaan liittyvät kehittämistarpeet.

Liikenne 12 -osuudessakin korostunut huoltovarmuus on merkittävä tekijä. 90 prosenttia Suomen vientiteollisuuden kuljetuksista kuljetetaan laivoilla, ja meriliikenteen merkitys on tuonut alueelle merkittäviä satamainvestointeja ja panostamista liikenneinfraan. Geopoliittisen tilanteen muutos heijastuu tässäkin ja siksi Suomen on varauduttava myös vaihtoehtoisiin reitteihin esimerkiksi Pohjois-Suomen kautta. Kymenlaakson vahvuuksina nähdään kuitenkin meriliikenteen kehittyminen ja alueen metsäteollisuuskeskittymän sekä kemian kuljetusten jatkuminen.

Kymenlaakso muutosten myllerryksessä

Ihmisiä istumassa kokoustilassa pöytien ääressä.

Kymenlaakso muutosten myllerryksessä -osiossa kuultiin puheenvuoro HaminaKotkan satama Oy:n liikennejohtaja Timo Rosendahlilta. Rosendahlin viestinä oli sataman liikenteen hiljeneminen, mutta toisaalta satamassa hyödynnetään tilannetta kehittämällä sataman toimintoja viimeistelemällä muun muassa D-laitureiden loppuosuuksia ja näin edelleen vahvistaen kansainvälisten metsäteollisuuden liikennevirtojen osuutta HaminaKotkan Mussalon satamassa.

Vaalimaan Tullin päällikkö Antti Sassalille oli etukäteen annettu mielenkiintoinen, mutta tapahtumapäivän aikaan hyvinkin haasteellinen aihe ”Rajaliikenteen muutokset viime vuosina”. Kaakkois-Suomen rajaliikenteessä on ollut nousuja ja laskuja, ja rajatoimintoja ja kapasiteettia on nostettu liikennemäärien kasvaessa, mutta nyt liikenteen hiljentyessä on raja-asemien toimintaa ja liikenneinfran käyttöä sopeutettava muuttuvan tilanteen mukaan. 

Ajankohtaiset ja hyvinkin myönteiset puheenvuorot Kymenlaakson potentiaalista kuultiin Kauppakamarin Marika Kirjavaiselta, Cursor Oy:n David Lindsrömiltä ja Kouvola Innovationin Kimmo Niemeltä. Puheenvuoroissa kuultiin viestiä akkuteollisuuden mahdollisuuksista, lisääntyneistä kontakteista ja kiinnostuksesta alueeseen, työllisyysnäkymistä hankkeiden toteutuessa ja positiivisista haasteista logistiikkaan ja uusiin reitteihin niin laivaliikenteen kuin raideliikenteenkin osalta.   

Teksti ja kuvat: Jussi Kailasto