Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Uusi opas avuksi vesienhallintaan ja vesistökunnostuksiin

Laajana yhteistyönä valmistunut Vesitalousisännöitsijän opas on suunnattu erityisesti ojaisännöitsijöille, mutta myös muille vesienhallinta- tai vesistökunnostushankkeita suunnitteleville tai niistä vastaaville.

Opas on konkreettinen ohjeisto, jossa kerrotaan muun muassa ojitusyhteisöstä ja sen hallinnosta, annetaan katsaus ojituksen ja maankuivatuksen oikeudellisiin näkökohtiin sekä perustietoa hydrologiasta, valuma-alueista, ojituksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja avustusmahdollisuuksista. Lisäksi oppaassa on katsaus vesienhoitoon, ympäristöasioihin ja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, jotka täytyy hankkeissa huomioida.

Oppaan on laatinut laaja joukko ELY-keskusten asiantuntijoita, isännöitsijöinä toimivia sekä metsätalouden asiantuntijoita. Opas antaa hyvää taustatietoa monenlaisiin vesiin liittyviin asioihin.

Suomen viljely- ja metsämaat on ojitettu, osa alueista useampaankin kertaan, toimivan ja kannattavan maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Ojituksesta vastaavat maanomistajat ja ojitusyhteisöt. Sekä metsä- että peltoalueiden vesienhallinta koskettaa aina laajaa joukkoa maanomistajia ja kyseisen valuma-alueen muitakin toimijoita ja siinä yhteistyö on tärkeää.

Monenlaiset vesitalous- tai vesienhallintahankkeet tarvitsevat osaavia vetäjiä, jotka hallitsevat laajan tehtäväkentän. Uusi opas on juuri tarkoitettu tukemaan isännöitsijää, jonka ammattitaito on tässä työssä tarpeen. Opasta tullaan päivittämään CAP 2027 uudistuksen ojitukseen tuomista muutoksista heti kun on mahdollista.

Vesitalousisännöitsijän opas ja muuta tietoa ojituksiin ja peruskuivatushankkeisiin:

Vesitalousisännöitsijän opas (doria.fi) 

Maatalousmaan kuivatus (vesi.fi)


Lisätietoja:

  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, vesitalousasiantuntija Outi Leppiniemi, puh. 0295 028 016
  • Pirkanmaan ELY-keskus, vesitalousasiantuntija Simo Ylönen, puh. 0295 036 171

sähköpostit ovat muotoa: [email protected]