Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmanmuutos hyväksytty komissiossa

Euroopan komissio on hyväksynyt oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet osaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. Toimeenpano käynnistyy vuoden 2023 puolella, kun rahoitushakuja avataan. Kaikista hauista tiedotetaan rakennerahastot.fi-sivustolla.

Rahastolla kompensoidaan hallitusohjelman tavoitteesta turpeen energiakäytön puolittaminen vuoteen 2030 mennessä koituvia sosioekonomisia ja ympäristöllisiä haittavaikutuksia. Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukaista siirtymää tuetaan elinkeinoja monipuolistamalla, toimialan työvoimaa sopeuttamalla sekä ympäristöllisiä haittavaikutuksia korjaamalla.

Toimeenpanoa ohjaa 14 alueellista siirtymäsuunnitelmaa, joissa kukin alue on tarkemmin määritellyt rahoitettavia toimia. Hankkeisiin on käytettävissä noin 665 miljoonaa euroa ohjelmakaudella 2021–2027. JTF-ohjelma-alueen muodostavat Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa sekä Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan, Keski-Suomen, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakunnat. Pirkanmaan kunnista JTF-alueeseen kuuluvat kuitenkin vain Parkano, Kihniö, Virrat ja Punkalaidun.

Lue lisää