Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Uudistetun maatalouspolitiikan kausi alkaa vuonna 2023

Maaseudun sekä maatalouden tuet ovat uusiutumassa, kun uusi EU:n maatalouspolitiikan kausi alkaa vuoden 2023 alussa. Maatalouspolitiikassa tärkeää on jatkuvuus, joka on turvattu kansallisella CAP-suunnitelmalla taas vuoteen 2027 saakka.

Monet nykyisen kauden toimenpiteetjatkuvat edelleen, mutta uusia huomionarvoisia muutoksia on myös tehty tukikokonaisuuksiin ja tukien ehtoihin. Rahoitusten ja tukien haut avataan asteittain.

Mikä muuttuu? 

Uudella kaudella korostuvat aktiivinen ruuantuotanto, ilmasto- ja ympäristöviisas maatalous ja uudistuva ja monipuolinen maaseutu. Monia nykyisen kauden toimenpiteitä voi jatkaa myös uudessa CAP-suunnitelmassa.

Viljelijöillä on yhä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa saamiinsa tukiin. Tukien saamiseksi viljelijöillä pitää olla selkeä visio omasta tuotannostaan ja sen kehittämisestä. Kohdennetut toimenpiteet tuotannon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vahvistuvat. Tukiehdot edistävät niiden kohdalla mahdollisimman hyvin aktiivisuutta.

CAP-suunnitelmassa lisätään ilmasto- ja ympäristötoimien vaikuttavuutta ja tavoitteiden toteuttamisen varmistamiseksi viljelijöitä kannustetaan entistä enemmän kohdennettuihin ilmasto- ja ympäristötoimenpiteisiin. 

Ilmasto- ja ympäristökokonaisuudessa viljelyä ja ruuantuotantoa koskeva perusvaatimusten kokonaisuus eli ehdollisuus vahvistuu nykyisiin vaatimuksiin verrattuna. Uudet ekojärjestelmän toimenpiteet täydentävät kokonaisuutta, ja ilmasto- ja ympäristökokonaisuuden kokonaisrahoitus kasvaa nykyisestä.
Tulevalla EU:n maatalouspolitiikan rahoituskaudella kehitetään aktiivisesti myös maaseutualueita asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten ehdoilla. Tuleva kausi mahdollistaa yhä enemmän digitalisaatioon perustuvia kokeiluja ja ratkaisuja maaseudun asukkaille, jota tuetaan muun muassa suurenevalla laajakaistarahoituksella.

Lisätietoa muutoksista löydät maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta.

Lue lisää:

Uudistetun maatalouspolitiikan kausi alkaa vuonna 2023 maa- ja metsätalousministeriön tiedote 22.12.2022 (mmm.fi)