Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Toimiva liikenneväylä ja elintarviketeollisuuden kuljetusreitti

Kolmostie palvelee kaikkia, mutta erityisesti rakentamista, kauppaa ja elintarviketeollisuutta. Uusi Hämeenkyrönväylä korostaa entisestään kolmostien merkitystä myös sujuvana liikenneväylänä ja huoltovarmuuden kivijalkana.


Uusi Hämeenkyrönväylä sai heti avauduttuaan pintaansa kerroksen ensilunta. 


Valtatie 3 on yksi Suomen merkittävimmistä etelä-pohjoissuuntaisista valtateistä. Se yhdistää läntisen Suomen pääkaupunkiseutuun ja toimii kansainvälisissä yhteyksissä reittinä merkittäviin satamiin ja sitä kautta maailmalle. 

Vientiyhteyksien toimivuus on Suomen elinkeinoelämän kilpailukyvylle ratkaisevan tärkeää. Nykytilanteessa katseet kääntyvät yhä useammin länsirannikon ja pohjoisen satamiin. Tästä näkökulmasta katsottuna juuri kolmostie on ratkaisevassa roolissa.

Kilpailukyvyn rinnalla olemme tänä vuonna havahtuneet myös huoltovarmuuden välttämättömyyteen. Liikenneväylien toimivuus huoltovarmuuden kivijalkana on ensiarvoinen.

Kymmenen kilometriä lisää hyvin huollettavaa tietä

Uuden Hämeenkyrönväylän kunnossapidosta huolehtii Tampereen hoitourakka. Kunnossapitoluokitukseltaan korkeimpaan kategoriaan rankattu kolmostieosuus lisäsi ELY-keskuksen huollettavia tiekilometrejä aiemmasta kymmenellä. Vanhasta kolmostieosuudesta ja kaikista kevyen liikenteen väylien osuuksista huolehtii Parkanon hoitourakka.